dr Karol Bieniek

Doktor nauk o polityce
Adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych

Jestem politologiem. Rozprawę doktorską pt: Ewolucja tureckiego systemu partyjnego w latach 1950-2002 obroniłem w 2011 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jestem też turkologiem (praca magisterska pt: Obraz tureckich liderów politycznych w publicystyce Cana Dündara oraz Rıdvana Akara i Bülenta Çaplı, 2009 rok, Instytut Filologii Orientalnej UJ). W roku akademickim 2005/2006 studiowałem politologię i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Technicznym Bliskiego Wschodu w Ankarze. Zdobyłem pierwszą nagrodę w corocznym konkursie na najlepszą pracę magisterską w Instytucie Politologii Akademii Pedagogicznej im. KEN za  rok akademicki 2005/2006. Wykładałem gościnnie na Uniwersytecie Technicznym Bliskiego Wschodu (Ankara), Uniwersytecie Hacettepe (Ankara), Uniwersytecie Pamukkale (Denizli),  Uniwersytecie Stambulskim oraz Uniwersytecie Bukareszteńskim. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (sekcja: Przywództwo polityczne), International Political Science Association (IPSA), European International Studies Association (EISA) oraz Grupy Badawczej ds. Współczesnej Turcji przy Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowanie naukowe: system polityczny i partyjny Republiki Turcji, przywództwo polityczne w państwach Bliskiego Wschodu, polityka zagraniczna Turcji.

Zajęcia: pozaeuropejskie systemy administracji publicznej, Bliski Wschód w XXI wieku, współczesne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego, seminarium licencjackie.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Bieniek K. (red.) Republika Turcji – polityka zagraniczna i wewnętrzna, Kraków 2016.
- Bieniek K., System partyjny Republiki Turcji w latach 1950-2011, Warszawa 2013.
- Bieniek K., Polityka zagraniczna Turcji wobec państw bałkańskich, Toruń 2008.

- Bieniek K., Przywództwo polityczne prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana, [w:], Przywódcy polityczni wobec współczesnych zagrożeń i kryzysów. Wyzwania dla przywódców na poziomach międzynarodowym, krajowym i lokalnym, (red.) Maciej Hartlińskiego, Olsztyn, 2017.
- Bieniek K., The Turkish MHP - four decades of ruptures and successes, [w:] Republika Turcji: polityka zagraniczna i wewnętrzna, (red.) K. Bieniek, Kraków, 2016.
- Bieniek K., Ewolucja pozycji ustrojowej władzy wykonawczej w Republice Turcji, „Białostockie Studia Prawnicze”, 2016, Z. 20.
- Bieniek K., The Middle East in the foreign policy of Turkey`s ruling Justice and Development Party, „Hemispheres”, 2015, Vol. 30, no. 1.
- Bieniek K., System partyjny Republiki Turcji w XXI wieku - uwarunkowania, uczestnicy, procesy, [w:] "Nowa" Turcja: aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne, (red.) Jakub Wódka, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015.
- Bieniek K., Turkish foreign policy towards Macedonia after the Cold War, „Politeja”, 2014, Vol. 30.
- Bieniek K., Ruch Praw i Wolności - partia bułgarskich Turków, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, 2013, Vol. 11.
- Bieniek K., Rola i międzynarodowe znaczenie Turcji w opiniach i strategiach ministrów spraw zagranicznych I. Cema I A. Davutoĝlu, „Episteme”, 2013, Vol. 2 (19).