Podziel się tym w mediach społecznościowych

 

dr Iwona Lupa-Wójcik
Katedra Samorządu i Zarządzania

Dziś na konferencji organizowanej przez nasz Instytut pt. „Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna – Innowacje – Środowisko 2019” prelegenci często podkreślali znaczenie kształtowania kompetencji miękkich, jak np. umiejętność pracy w grupie, umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji, itp. Prezentowaliśmy wyniki badań, z których wynikało, że studentom często brakuje tych kompetencji, a w edukacji niestety jeszcze jest kładziony na nie stosunkowo niski nacisk (jak słusznie wskazał dr Thomas Gold, głównie dlatego, iż mamy problem z ich pomiarem i oceną). Tymczasem badania pokazują, że tego rodzaju kompetencje są już teraz bardzo pożądane na rynku pracy.

A jak będzie w przyszłości? Czy zmniejszy się rola kompetencji twardych (wiedza specjalistyczna, analityczne myślenie, znajomość obsługi programów, itp.)?  Jak wynika z raportu „Pracownik przyszłości”[1], kompetencje twarde będą nadal bardzo użyteczne i pożądane, tak jak to ma miejsce dzisiaj. Oprócz tego jednak konieczne będzie łączenie ich z kompetencjami miękkimi, m.in. obejmującymi wiedzę z zakresu psychologii lub socjologii. A dlaczego? Otóż, jeśli czytaliście mój poprzedni wpis, to wiecie, że wysoce prawdopodobne jest, iż już w niedalekiej przyszłości znacząca część prac będzie wykonywana przez roboty lub z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ale roboty będą tylko wykonywać pracę wymagającą kompetencji twardych. Należy więc kształtować swoje kompetencje miękkie, gdyż tylko te odróżniają nas od maszyn i od sztucznej inteligencji, i właśnie w tym jako ludzie zawsze będziemy najlepsi. Jak zatem konkurować z robotem na rynku pracy? Koniecznie zaopatrzcie się zarówno w kompetencje twarde, jak i miękkie. Jak wynika z cytowanego raportu, do kluczowych kompetencji przyszłości będą należeć: kreatywność, negocjacje, umiejętność współpracy, umiejętności z obszaru nauk ścisłych STEM (ang. science, technology, engineering, math), umiejętność dzielenia się wiedzą, design thinking, krytyczne myślenie, umiejętności cyfrowe, nastawienie na rozwiązywanie problemów i zdolność aktywnego uczenia się [2]. Kształtuj te kompetencje już dziś, a żaden robot nie zastąpi Cię w przyszłości 🙂 

 

 

[1] Pracownik przyszłości, Hatalska Foresight Institute, Gdańsk, kwiecień 2019.

[2] Ibidem, s. 31.