dr Marta Czyżewska

Doktor nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz przedsiębiorcą. W lipcu 2006r., ukończyłam studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej pisząc rozprawę doktorską pt. Fundusze private equity w finansowaniu przedsięwzięc wysokiego ryzyka. W latach 2000-2016 byłam pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, obecnie zaś pracuję na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Wielokrotnie byłam również kierownikiem, koordynatorem oraz doradcą w wielu projektach z zakresu dziedzinie przedsiębiorczości i innowacji, m.in jako:

Dyrektor Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości (12.2014-04.2016).

Starszy konsultant w projekcie Enterprise Europe Network (01.2010-04.2016).

Kierownik projektu „InnoFund – Kapitał na innowacje” (09.2011-04.2016).

Członek Komitetu Zarządzającego realizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Panelu Celów Strategicznych ds. finansowania innowacji (01.2009-12.2014).

Prezes Rady Nadzorczej Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości (10.2008-12.2014).

Członek Centrum Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Klasteringu (01.2010-12.2012).

Kierownik projektu „Przedsiębiorcze szkoły” (07.2010-08.2011).

Koordynator projektu „Samodzielny księgowy i analityk finansowy z certyfikowanymi kompetencjami informatycznymi” (11.2008-02.2010).

Specjalista ds. wizyt studyjnych projekcie „Nauka bliżej komercjalizacji” (02.2009-12.2009).

Doradca przedsiębiorstw w programie „System przeciwdziałania bezrobociu na terenach słabo zurbanizowanych”  w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (2005-03.2008).

Zainteresowania naukowe: przedsiębiorczość, innowacyjność przedsiębiorstw, finansowanie venture capital.

Zajęcia: rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, zarządzanie przez cele, biznes plan, przedsiębiorczość, informacja biznesowa i gospodarcza, organizacja i zarządzanie w administracji, administracja w instytucjach gospodarczych.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Czyżewska M., Mroczek T., Lewicki A., Cwynar A., Badanie czynników wzrostu przedsiębiorczości z wykorzystaniem sieci Bayesa i globalnych danych, "Zeszyty Naukowe Humanitas -Zarządzanie", WSH, Sosnowiec, 2016, nr 17(4), s.129–146.
- Czyżewska M., Pancerz K., Szkoła J., Towards Assessment of Innovativeness Economy Determinant Correlation: the Double Self-Organizing Feature Map Approach, "Fundamenta Informaticae", Vol. 129, Issue 1-2, 2014, s. 37-48.
- Czyżewska M., Mroczek T., Bayesian Approach to the Process of Crucial Innovativeness Determinants, "e-finanse", 2014, vol. 10/nr 2, s. 44-56.
- Czyżewska M., Pancerz K., Szkoła J., Towards Assessment of Indicators Influence on Innovativeness of Countries' Economies: Selected Soft Computing Approaches, "International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering", vol. 8 (2), 2014, s. 637-641.