Doktoranci z otwartym przewodem doktorskim:

MGR JOANNA FIGURA

Temat pracy doktorskiej:  Wpływ elektronicznej demokracji na deliberację w Szwajcarii. Studium przypadku.

Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy: 

 

 

MGR WOJCIECH GLAC

Temat pracy doktorskiej: Ewolucja gminnego systemu pomocy społecznej w latach 1990-2016

Promotor:  prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy: dr Elżbieta Maj

 

 

MGR MAŁGORZATA GLIN

Temat pracy doktorskiej: Ochrona zdrowia w polityce bezpieczeństwa w województwie śląskim w latach 1999 - 2017

Promotor: dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. zw. dr hab. Jacek Sroka (drugi promotor)

Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Kmak

 

 

MGR MARIA KOTKIEWICZ

Rok studiów: trzeci

Temat pracy doktorskiej: Wpływ członków Związku Harcerstwa Polskiego na partycypację społeczną

Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy: dr Ireneusz Drabik

 

 

MGR KAROLINA LISTWAN

Temat pracy doktorskiej: Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym województwa małopolskiego 2007 - 2016

Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Kozera, dr hab. I. Kawka

Promotor pomocniczy: dr Dorota Murzyn

 

 

MGR PAULINA MOSTEK-PIĄTKOWSKA

Temat pracy doktorskiej: Ministerialne kampanie społeczne w polskim systemie politycznym (2004-2015)

Promotor:  prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy: dr Marcin Mazgaj

 

 

MGR PAWEŁ OSTACHOWSKI

Rok studiów: czwarty

Temat pracy doktorskiej: Ochrona powietrza i klimatu jako przedmiot polityki inwestycyjnej gmin województwa świętokrzyskiego (2010 – 2018)

Promotor:  prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy: dr Paulina Szyja

 

 

MGR WIOLETA PASTORCZYK

Temat pracy doktorskiej: Wpływ prawa wyborczego na strukturę polityczną Sejmu RP (2001-2015)

Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy: -

 

 

MGR MAŁGORZATA POSYŁEK

Temat pracy doktorskiej: Polityczna partycypacja kobiet w kontekście zróżnicowania regionalnego Polski. Wybory samorządowe 2010-2014.

Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy: -

 

 

MGR PIOTR PUŁKA

Rok studiów: czwarty

Temat pracy doktorskiej: Fundusz sołecki w Małopolsce południowo-zachodniej na tle historycznych i politycznych uwarunkowań.

Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy:  dr hab. Grzegorz Krawiec

 

 

MGR KATARZYNA ROSÓŁ

Rok studiów: trzeci

Temat pracy doktorskiej: Polityka płci w samorządzie terytorialnym w Małopolsce (1990-2018)

Promotor:  prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy: dr Hanna Dębska

 

 

MGR PAULINA SACHA

Rok studiów: czwarty

Temat pracy doktorskiej: Digitalizacja marketingu i komunikacji politycznej

Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy: dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska

 

 

MGR PIOTR SZEWCZYŃSKI

Temat pracy doktorskiej: Modernizacja subregionu konińskiego na tle przemian politycznych w latach 1958 - 2012

Promotor:  prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy: -

 

 

MGR ROBERT ŻUREK

Temat pracy doktorskiej: Między wykluczeniem, separacją a asymilacją. Przemiany polityczne i prawne w położeniu mniejszości etnicznych w III Rzeczpospolitej Polskiej

Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy: dr hab. Radosław Marzęcki

 

 

Pozostali doktoranci: 

MGR MATEUSZ BODZEK

Rok studiów: pierwszy

Temat pracy doktorskiej: -

Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy: - 

 

 

MGR KRZYSZTOF OLCHAWA

Rok studiów: czwarty

Temat pracy doktorskiej: - 

Promotor:  prof. zw. dr hab. Andrzej Kozera,

Promotor pomocniczy: -

 

 

MGR ADRIAN POPARDA

Rok studiów: czwarty

Temat pracy doktorskiej: - 

Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Kozera

Promotor pomocniczy: -

 

 

MGR SYLWIA RAPACKA

Rok studiów: pierwszy

Temat pracy doktorskiej: -

Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy: -

 

 

MGR JOANNA SŁONCZYŃSKA-ŁABUZ

Rok studiów: czwarty

Temat pracy doktorskiej: -

Promotor:  prof. zw. dr hab. Jacek Sroka

Promotor pomocniczy: -