DYŻURY PRACOWNIKÓW WG POKOJÓW

Nr pokoju Telefon Dyżurujący pracownicy Instytutu
224 12-662-62-13 dr Dorota Murzyn

Dr Paweł Nowak

Dr hab., prof. UP Janina Pach

dr Krzysztof Sala

Dr Paulina Szyja

225 12 662-62-14 Dr Elżbieta Maj

Dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita

Dr hab., prof. UP Walery Okulicz-Kozaryn

dr Beata Pawlica

prof. dr hab. Andrzej Piasecki

dr Marek Stych

234 12 662-62-14 Dr Małgorzata Kmak
404 12 662-64-23 dr Hanna Dębska

dr hab., prof. UP Kazimiera Juszka

Dr Maria Rożnowska

Dr Tomasz Szeląg

Dr hab., prof. UP Piotr Tusiński

405 12 662-62-28 Dr Krystyna Celarek

Dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska

Dr Katarzyna Kowalska

dr Ewa Radomska

dr Renata Śliwa

406 12 662-62-28 Dr Marta Czyżewska

Dr Anna Juryk

dr Wojciech Maciejewski

Dr Łukasz Sanakiewicz

407 12 662-63-50 Prof. dr hab. Marian Kozaczka

Dr Iwona Lupa-Wójcik

Dr Mariusz Paradowski

Dr Joanna Podgórska-Rykała

408 12 662-63-27 Dr Karol Bieniek

Dr Marcin Mazgaj

Dr Agata Nodżak

Dr Adam Pązik

Prof. dr hab. Jacek Sroka

418 12 662-60-86 Dr hab., prof. UP Inga Kawka

Prof. dr hab. Andrzej Kozera

Dr hab., prof. UP Andrzej Madera

Dr Monika Skowrońska

 

517

 

 

12 662-60-86

 

 

Dr Karol Juszka

 

 

517A

 

12 662-63-13

Dr Ireneusz Drabik

Dr Damian Gil

Dr hab. Grzegorz Krawiec

Dr Marcin Sala-Szczypiński

Dr Bogusław Uliasz