Umiędzynarodowienie - dobre praktyki i rekomendacje

Na podstawie przeprowadzonych rozmów i wymiany maili należy stwierdzić, że zespół pracowników IPAiE ma bardzo duży, ale nie do końca wykorzystany potencjał międzynarodowy. Spora część pracowników dobrze zna język angielski i jest gotowa do większego zaangażowania się w projekty międzynarodowe. Problemem jest jednak przekonanie o słabym wsparciu organizacyjnym i technicznym ze strony administracji UP. Barierą utrudniającą działania osób aktywnych jest nierozpoznawalność instytutu (wydziału/ uczelni) w środowisku międzynarodowym oraz brak profesjonalnych materiałów (ofert, wzorów umów), które utrudniają skuteczne sieciowanie. Co więcej, każda dyscyplina ma swoją specyfikę. Wśród ekonomistów nastawienie na współpracę jest bardzo mocne, a wśród prawników słabsze...

Raport do pobrania

Poniżej można pobrać pełny raport "Umiędzynarodowienie - dobre praktyki i rekomendacje".

Pobierz pełny raport