INNOWACYJNY BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY
Studia podyplomowe

Charakterystyka studiów:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy planujących własny biznes do uruchomienia przedsięwzięcia biznesowego oraz do stworzenia lub przekonstruowania własnej strategii biznesu, aby istotnie odróżnić go od oferty konkurencji na rynku, a przy tym zaprojektować w zgodzie z zasadami ochrony środowiska.

Adresaci:
Studia adresowane są do wszystkich osób rozważających własny biznes, jako ścieżkę dalszej kariery zawodowej. Dedykowane są również osobom zarządzającym firmą (zarówno właścicielom, jak i pracownikom), które znajdują się jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, a poszukują nowych możliwości i ścieżek rozwoju swojego biznesu, bądź planują wdrożenie nowych technologii, związanych z ochroną środowiska. Warunkiem koniecznym jest ukończenie, co najmniej studiów pierwszego stopnia.

W planie studiów m.in.:
☑️ Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej
☑️ Współpraca administracji i biznesu
☑️ Biznes społeczny z zrównoważonym rozwoju
☑️ Kreowanie koncepcji innowacyjnych biznesów
☑️ Prawne aspekty zakładnia i funkcjonowania firmy
☑️ Strategie marketingu - mix i zarządzanie marką w innowacyjnym biznesie
☑️ Odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta
☑️ Umowy w obrocie gospodarczym
☑️ Zrównoważony i trwały rozwój w teorii i praktyce
☑️ Rozwiązania w biznesie przyjazne dla środowiska
☑️ Społecznie odpowiedzialny biznes
☑️ Przedsiębiorczość w agroturystyce
☑️ Elementy rachunkowości i zarządzania finansami w firmie
☑️ Finansowanie startu i rozwoju biznesu
☑️ Biznes plan i jego prezentacja przed inwestorem
☑️ Budowanie zespołu i zarządzanie innowacyjnym biznesem
☑️ Zasady skutecznego przywództwa w biznesie
☑️ Podstawy zarządzania środowiskiem
☑️ Praktyczne aspekty gospodarowania środowiskiem
☑️ Wirtualna symulacja biznesowa

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwenci po ukończeniu studiów potrafią wykreować pomysły na biznes pozwalające realizować im ich własne pasje oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę oraz doświadczenie.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Marta Czyżewska
E-mail: marta.czyżewska@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Więcej informacji