Instytut

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

funkcjonuje w ramach Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zatrudnia ponad pięćdziesięciu pracowników, kształci około tysiąca studentów na trzech kierunkach. Absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oferujemy studia podyplomowe.  

Sprawy studenckie załatwiane są w Sekretariacie Instytutu pokój 234 (kierunki: Prawo, Administracja, Ekonomia Społeczna).
 Rozwój naukowy odbywa się w ramach kilku katedr oraz Europejskiego Centrum Administracji. Na aktualnej stronie znajdą się wszystkie niezbędne informacje dla obecnych i przyszłych studentów. Aktualności znajdują się także na naszej stronie na Facebooku.

O Instytucie

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii (IPAiE) jest jedną z jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Wydziału Politologii...

Czytaj więcej

Pracownicy Instytutu

Dyrekcja i pracownicy. IPAE zatrudnia ponad pięćdziesięciu pracowników, zapoznaj się z dorobkiem naukowym kadry...

Czytaj więcej

Kierunki studiów

Instytut oferuje studia I i II stopnia, a także jednolite studia magisterskie, jak również studia podyplomowe...

Czytaj więcej

Najnowsze aktualności IPAE: