Kierownik Katedry

pach_j

dr hab. Janina Pach, prof. UP

Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Pełnomocnik ds. tworzenia Dyscypliny Ekonomia i Finanse

Członkowie katedry

O Katedrze

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej posiada długą historię w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie dynamicznie rozwija się w ramach Instytutu Prawa Administracji i Ekonomii i wpisuje się w jego misję naukowo-dydaktyczną i organizacyjną. Pod skrzydłami Katedry rozwija się jeden z trzech prowadzonych przez IPAiE kierunków studiów Ekonomia Społeczna. Jest to nowoczesny kierunek studiów, nakierowany na niszę edukacyjną i rynkową. Studia na kierunku Ekonomia Społeczna pierwszego i drugiego stopnia mają charakter praktyczny, przy czym na drugim stopniu od 2019 r. realizowane będą unikatowe studia dualne o innowacyjnym programie, nie tylko przez pracowników Katedry ale w dużej mierze praktyków(zewnętrznych interesariuszy) głównie z: wybranych korporacji, przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, spółdzielni, ośrodków społecznych, itp. Działania te podejmowane są z myślą o rozszerzeniu umiejętności i kompetencji naszych studentów w kontekście rynku pracy.

Od strony dydaktycznej Katedra zabezpiecza szereg przedmiotów ekonomicznych w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii, takich jak: mikro i makroekonomia, finanse publiczne, fundusze Unii Europejskiej, system podatkowy, bankowość, rachunkowość, polityka gospodarcza, polityka społeczna i szereg innych. Ponadto pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na studiach, doktoranckich oraz ze studentami z różnych ośrodków naukowych w ramach programu Erasmus.

Pod względem naukowym Katedra cieszy się dużymi osiągnięciami o charakterze krajowym i zagranicznym. Ich wyrazem są liczne indywidualne i zbiorowe publikacje naukowe pracowników (artykuły, książki) w wielu znaczących Wydawnictwach, będące efektem szeroko zakrojonych prac badawczych oraz opracowane ekspertyzy. Pracownicy Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej nie tylko uczestniczą w krajowych i zagranicznych konferencjach, sympozjach naukowych ale również sami są organizatorami konferencji. Przykład stanowi od czterech lat (corocznie) organizowana konferencja międzynarodowa dotycząca przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, która odbyła się w maju bieżącego roku pod tytułem "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I EKONOMIA SPOŁECZNA- INNOWACJE-ŚRODOWISKO 2019". W planach Katedry jest utworzenie Ośrodka Badawczego nad Ekonomią społeczną w naszej Uczelni oraz rozszerzenie i zintensyfikowanie współpracy z zewnętrznymi interesariuszami.

 

dr  hab. Janina Pach, prof. UP, Kierownik Katedry