dr Małgorzata Kmak

Doktor
Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii
Adiunkt w Katedrze Badań nad Zrównoważonym Rozwojem

Magisterium uzyskałam w 2007 roku na Akademii Pedagogicznej w Krakowie - kierunek politologia, specjalność polityka międzynarodowa. W 2011 roku ukończyłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Pedagogicznym - Wydział Humanistyczny, kierunek nauki o polityce. W 2012 roku w Instytucie Politologii UP obroniłam pracę doktorską  (promotor: prof. Andrzej Piasecki, recenzenci: prof. Krzysztof Łabędź – UP oraz prof. Andrzej Miszczuk - UW).

Zainteresowania naukowe: samorząd terytorialny, administracja publiczna w Polsce i w Europie, polityka regionalna, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo energetyczne, zarządzanie publiczne, administracja, promocja i marketing terytorialny.

Zajęcia: Przemiany ustrojowe i prawne na ziemiach polskich, Bezpieczeństwo środowiska naturalnego, Administracja publiczna w państwach UE, Marketing terytorialny.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

„Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce”, Współautorzy Piotr Sołtyk, Beata Springer, Wydawnictwo Texter Sp. z o.o., Warszawa 2016, s. 115.

• Zrównoważony rozwój w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego małopolskich gmin; w: E. Sobczak (red.), Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, s. 155-166.
• Zarządzanie kryzysowe w strategiach bezpieczeństwa narodowego; w: A. Piędel, J. Pomiankiewicz, A. Żebrowski (red.), Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa,
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Wydział Zamiejscowy, Nisko 2016, s. 502-512.
• Lokalny wymiar bezpieczeństwa; w: P. Grata, M. Delong, P. Korzeniowski (red.) Współczesna polityka bezpieczeństwa : aspekty polityczne, gospodarcze i militarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 226-236.
• Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju warunkiem bezpieczeństwa lokalnego; w: E. Trafiałek (red.), Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju : aktywna polityka społeczna, ekonomia, bezpieczeństwo społeczne w przestrzeni europejskiej. T. 1, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, s. 147-159.
• Zrównoważony rozwój w biznesie : wybrane aspekty; w: „Homo Politicus” , 2017, Vol. 12, s. 45-55.