Konkurs "Co chciałbyś zmienić w Polsce"

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie organizuje cyklicznie  konkurs pt. „CO CHCIAŁBYM ZMIENIĆ W POLSCE - PRAWO, ADMINISTRACJA, EKONOMIA", przeznaczony dla uczniów ostatniej i przedostatniej klasy liceów ogólnokształcących i techników, z terenu całego kraju. 

Celem Konkursu jest upowszechnianie  wiedzy  w zakresie dziedzin:  prawa, administracji i ekonomii wśród Uczniów, w  szczególności  w  zakresie  efektywności planistycznej w przestrzeni lokalnej, regionalnej i/lub krajowej, propagowanie  idei udziału w tych działaniach oraz świadomego uczestnictwa w procesie programowania szeroko pojmowanego rozwoju.

Konkurs ma na celu zwrócić uwagę posłów, senatorów i eurodeputowanych na kwestie zaakcentowane przez uczniów. Wyróżnione projekty zostaną przekazane do biur poselskich i senatorskich parlamentarzystów komitetów wyborczych wraz z rekomendacją naukową wykonaną przez profesorów i doktorów Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.

Zasady udziału w konkursie

Obecnie zapraszamy do udziału w II edycji konkursu. Udział w konkursie polega na wykonaniu projektu (w formie papierowej i elektronicznej – płyta CD-ROM) na tytułowy temat, z uwzględnieniem dziedzin życia publicznego, które występują w podtytule.

Wybór konkretnej tematyki (i tytułu) zależy od ucznia - autora projektu, który może odwoływać się do dowolnych przykładów w wybranej skali (lokalnej, regionalnej, krajowej).

Organizator nie narzuca dodatkowych warunków formalnych i merytorycznych wychodząc z założenia, że zasadniczym celem projektu jest wyzwolenie kreatywności i innowacji autorskiej, która nie powinna podlegać zbyt wielu ograniczeniom.

Kalendarz drugiej edycji

  • Konkurs trwa od 22 stycznia do 30 kwietnia 2019 r.
  • W terminie od 22 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. należy przesłać zgłoszenie udziału w konkursie, na adres mailowy: konkurs.ipae2019@gmail.com (pisząc w temacie ,,Konkurs na projekt’’). Zgłoszenie wymaga akceptacji ze strony Organizatora.
  • W terminie od 22 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. można zadawać pytania związane ze stroną formalną konkursu na adres mailowy konkursu: konkurs.ipae2019@gmail.com oraz Facebook
  • W terminie do 30 kwietnia 2019 r. należy przesłać Organizatorowi gotowy projekt na adres e-mailowy: konkurs.ipae2019@gmail.com i adres pocztowy: Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs na projekt”.

Obok można pobrać dokumenty związane z konkursem.

Nagrody

Główną nagrodą jest „indeks”, z każdego obszaru objętego tematem projektu  - w sumie trzy indeksy, po jednym na kierunek:

  • Prawo – studia stacjonarne, jednolite magisterskie,
  • Administracja - studia stacjonarne, I stopnia i
  • Ekonomia społeczna – studia stacjonarne, I stopnia).

Na studia może zostać przyjęta osoba, która zdała egzamin dojrzałości.

Ponadto przewidziane są również nagrody książkowe dla autorów i opiekunów dydaktycznych.

Najlepsze projekty zostaną przekazane do biur poselskich i senatorskich parlamentarzystów wszystkich komitetów wyborczych z rekomendacją naukową wykonaną przez profesorów i doktorów Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2019.