dr Łukasz Czarnecki, prof. UP

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
Doktor socjologii
Doktor nauk politycznych i społecznych

Katedra Kryminalistyki, Prawa Karnego i Międzynarodowego

 

Jestem doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (Uniwersytet Jagielloński, 2019), doktorem socjologii (Uniwersytet w Strasbourgu, 2015), oraz doktorem nauk politycznych i społecznych (Narodowy Autonomiczny Uniwersytet w Meksyku, 2012). Ponad 12 lat spędziłem w Meksyku studiując konstytucjonalizm i aspekty prawa handlowego w zakresie reformy energetycznej. Ponadto odbywałem badania na Uniwersytecie w Szanghaju jako stypendysta Akademii Szanghajskiej w 2019 i 2020 r. Prowadziłem zajęcia w języku hiszpańskim i angielskim na stanowisku Profesora Nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Politycznych i Socjalnych na Uniwersytecie Narodowym Autonomicznym w Meksyku, na Wydziale Ekonomii, na Wydziale Administracji, na FLACSO, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Westhill; byłem ponadto zatrudniony na stanowisku research associate w Uniwersyteckim Programie Azji i Afryki na UNAMie.

Osiągnięcia:

W zakresie działalności badawczej prowadzę badania nad konstytucjonalizmem latynoamerykańskim i w krajach Ameryki Południowej, tj. neokonstytucjonalizmem. Ponadto, moja działalność badawcza jest interdyscyplinarna i obejmuje zagadnienia ekonomii w zakresie zagranicznych inwestycji bezpośrednich, prawo konkurencji, oraz socjologię prawa. W tym zakresie zrealizowałem projekt „Strudium z teorii neokonstytucjonalizmu latynoamerykanskiego: analiza porównawcza” (BN.610-106/PBU/2020).
Ponadto publikowałem w projekcie www.przemianyustrojowe.pl, projekcie koordynowanym przez Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Ponadto jestem członkiem Rady Wydawniczej Oñati Socio-Legal Series, Member of the Board RC06 International Sociological Association

Zainteresowania naukowe:

Socjologia prawa, badania prawnoporównawcze ustrojów państw i ich kultur prawnych, metodologia badań naukowych

Prowadzone kursy:

W zakresie działalności dydaktycznej prowadziłem zajęcia z prawa konstytucyjnego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, metodologii nauk społecznych, wstępu do prawoznawstwa, kultur prawnych i społecznych, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Moja działalność dydaktyczna obejmuje również prowadzenie kursu z Socjologii ekonomicznej w Instytucie Filozofii i Socjologii UP.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA


Czarnecki L. 2020. Presidential system of powers in Mexico, Warsaw: SCHOLAR,

Czarnecki L. ed. 2019. Inequalities and Families. Interdisciplinary Perspectives, Mexico: School of Economics, National Autonomous University of Mexico
http://www.economia.unam.mx/assets/pdfs/libros/desigualdad/Desigualdad%20y%20familias.pdf

Czarnecki L. ed. 2019. On Ágnes Heller: Revolutions in everyday life? Mexico: Century XXI Editors. ISBN 978-607-03-0965-6. (In Spanish)

Czarnecki L. 2017. Money transfer programs in Mexico City. The case of elderly and students, Mexico City: National Autonomous University of Mexico Institute of Economic Research. E-book: https://bit.ly/2vrDsNA
(In Spanish)

Czarnecki L. 2015. Soñar con naranjas, Mexico: Ediciones y Punto. ISBN: 978-607-8402-11-3. (In Spanish).

Czarnecki L. 2015. The Official Concepts of Poverty and the Economic and Political Transformations in Mexico and Poland 1980–2012, Latin America Interdisciplinary Studies, New York: Editorial Peter Lang. ISBN: 978-1-4331-2595-9.

Czarnecki L. ed. 2014. Poverty and Inequality in Ecuador, Brazil and Mexico After the 2008 Global Crisis, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Editorial Peter Lang. Series: Kozminski Studies in Management and Economics, Vol. 2. ISBN 978-3-631-64584-0.

• Czarnecki, L. 2022. El mecanismo de “screening” en Europa Central. Un desafío para México. Política, Globalidad y Ciudadanía, 7(15): 114-129.

• Czarnecki, L. Análisis comparativo de las desigualdades laborales por género en África, Asia y México, Portes-Revista Mexicana de Estudios sobre la Cuenca del Pacifico, 2021, 15
(29), 59-75. http://www.portesasiapacifico.com.mx/revistas/epocaiii/numero29/3.pdf

• Ł. Czarnecki; Rola peruwiańskiego Trybunału Konstytucyjnego w rozwiązaniu kryzysu ustrojowego z lat 2017-2020; PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO; 2082-1212; 2021; 211-224;

• Ł. Czarnecki; Acuerdo sobre libre comercio entre la Unión Europea y Vietnam: una panacea para el covid-19?; Hechos y Derechos; 2448-4725; 2021; 1-2;

• Ł. Czarnecki; Incertidumbre electoral durante la pandemia en Polonia ; ; Hechos y Derechos; 2448-4725; 2020; 1-2;

• Ł. Czarnecki; La sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia y el derecho de las mujeres sobre la interrupción del embarazo; Hechos y Derechos; 2448-4725; 2020; 1-2;

• Ł. Czarnecki; Cha'a'cháak In Huhí At The Yucatan Peninsula; ; Tomskii Zhurnal Lingvisticheskikh i Antropologicheskikh Issledovanii-Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology; 2307-6119; 2020; 148-160; 0

• Ł. Czarnecki; Rule of Law y democracia en tiempos de Covid-19: el caso de Polonia; ; Hechos y Derechos; 2448-4725; 2020; 1-2;

• Ł. Czarnecki; Orzeczenie w sprawie Sun Zhigang i jego znaczenie dla konstytucjonalizmu Chin; ; Przemiany Ustrojowe; 2020; 1-6; 0

• Ł. Czarnecki; Joker de la campaňa electoral polaca: golpear al LGBT, Hechos y Derechos; 2448-4725; 2020; 1-2;

• Ł. Czarnecki; O historii Jukatanu oraz problemie nierówności i równouprawnienia kobiet w Meksyku ; ; Przemiany Ustrojowe; 0000-0000; 2020; 1-6;

• Ł. Czarnecki; El mecanismo de screening para prácticas antimonopólicas en las relaciones entre la UE y China; ; Hechos y Derechos; 2448-4725; 2020; 1-2;

• Ł. Czarnecki; Prawo konstytucyjne zdekolonizowane?, Przemiany Ustrojowe; 0000-0000; 2020; 1-2;

• Ł. Czarnecki; El Poder Judicial de Polonia en tiempos de pandemia; ; Hechos y Derechos; 2448-4725; 2020; 1-2;

• Ł. Czarnecki; Chile: Trybunał Konstytucyjny, cień dyktatury oraz subiektywna percepcja demokracji; Przemiany Ustrojowe; 2020; 1-3;

• Ł. Czarnecki; O instytucji wyboru na urząd prezydenta w Meksyku; STUDIA PRAWNOUSTROJOWE; 1644-0412; 2020; 5-14;

• Ł. Czarnecki; Komentarz orzeczniczy do wyroku Sądu Najwyższego Meksyku w sprawie "Ley Bonilla" z dnia 11 maja 2020 r., Przemiany Ustrojowe; 2020;

• Ł. Czarnecki, K. Juárez Contreras , W. Dong; Measuring Educational Index between China and Mexico; ; Journal of Applied Social Science; 1936-7244; 2020; 14;106-122;

• Ł. Czarnecki; The 2020 Foreign Investment Law of China: Confucianism and New Challenges for Social Development; ; Contemporary Central & East European Law; 0070-7325; 2020; 94-103;

• Ł. Czarnecki; Rola trybunału konstytucyjnego w Meksyku, Argentynie i Chile; Przemiany Ustrojowe; 0000-0000; 2020;

• Ł. Czarnecki; Covid-19 y las elecciones presidenciales (ficticias) del presidente de Polonia; ; Hechos y Derechos; 2448-4725; 2020;

Czarnecki, L., Juarez Contreras, K.J. Dong, W. 2020. Measuring Education Index for China and Mexico. Journal of Applied Social Science, 14(1), 106–122. https://doi.org/10.1177/1936724419899974

Czarnecki, L., 2020. O ewolucji amparo w Meksyku, Przegląd Konstytucyjny. ISSN: 2544-2031 (in Polish, in printing).

Zermeño, Doris Domínguez, Czarnecki Lukasz, Erick Fernando Ruíz de la Cruz. 2019. Envejecer en la Ciudad de México: Perspectivas y Retos, México: Institute of Legal Research https://inventariocdmx.juridicas.unam.mx/tema/24 (In Spanish)

Czarnecki, L. 2019. Special Issue: Inequalities in China and Mexico, Journal of Chinese Sociology, Guest Editor: https://www.springeropen.com/collections/icm

Czarnecki, L. 2019. À Ágnes Heller. In memoriam, Revue des Sciences Sociales, No. 62, p. 144-145. DOI: 10.4000/revss.4673 (In French)

Czarnecki, L. 2019. Human Life is Like a Joke. Ágnes Heller in memoriam, South African Review of Sociology, DOI: 10.1080/21528586.2019.1660212

Czarnecki L., 2018. The Constitution of Mexico and The Archaeology of Legal Revolution, Estudios Latinoamericanos, Vol 38. DOI: https://doi.org/10.36447/Estudios2018.v38.art10 published 1 October 2019.

Czarnecki L., Andres-Rosales R., Mendoza-Gonzalez M., A spatial analysis of precariousness and the gender wage gap in Mexico, 2005–2018, 2019. The Journal of Chinese Sociology, Vol.9, No.13, pp. 1-21.

DOI: 10.1186/s40711-019-0104-2

Czarnecki L. 2019. Constitutional controversies in Mexico, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Vol. 49, No. 3, pp. 93-111 (In Polish)

DOI: 10.15804/ppk.2019.03.05.

Czarnecki L., Vargas Chanes D., 2018. Diabetes as a Consequence of Work–Family Conflicts and Gender Violence in México, in: Sampson Lee Blair, Josip Obradović (ed.) The Work-Family Interface: Spillover, Complications, and Challenges. Contemporary Perspectives in Family Research, Vol. 13, pp.185-207.

https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/S1530-353520180000013011

SCOPUS: Q3

Czarnecki L., Vargas Chanes D., Tetelboin-Henrion C., 2018. Depression and diabetes in Mexico. A relation to explore from the social sciences, Salud Problema, No. 24, pp. 54-71, July-December.

Czarnecki L. 2018. Revolutionary Praxis with Ágnes Heller, Acta Sociológica, No. 76, pp. 76-87, 2018. DOI: 10.22201/fcpys.24484938e.2018.76.64922.

Czarnecki L. 2018. Estudio comparativo del acceso a la justicia y la protección de los Derechos Humanos en México, Polonia y África del Sur. Homenaje al centenario de la Constitución Mexicana de 1917, Ciencia desde el Occidente, Vol. 4, No. 2, pp., September 2017-March.

Czarnecki L. 2017. Control de Fecundidad, Eugenesia y Envejecimiento Poblacional. Análisis Comparativo de Japón, China y México, Ciencia desde el Occidente, Vol. 4, No.1, pp. 67-76.

Czarnecki, L. 2017. Challenges in the Economic and Sociodemographic Transition of Mexico and Vietnam, Problemas de Desarrollo, Vol. 46, No. 188, pp. 55-82, January-March, http://www.journals.unam.mx/index.php/pde/article/view/56777/0

Czarnecki, L. 2017. Tac Dong Cua Chu Nghia Tu Do Moi Doi Voi Qua Trinh Chuyen Doi Nhan Khau Xa Hoi O Mexico Va Viet Nam: Mot Nghien Cuu So Sanh, Journal of Family and Gender Studies, Vietnam Academy of Social Science, Vol.26, pp.79-95 (In Vietnamese).

Czarnecki, L. 2016. Reproducción de la pobreza en la política social para adultos mayores en Chiapas en el contexto de las elecciones de 2012, Anuario Latinoamericano, Vol. 2, pp. 147-163.

Czarnecki, L. 2015. Hannah Arendt y la participación ciudadana en México, Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. ISSN: 1578-6730

DOI: 10.5209/rev_noma.2014.v42.n2.48774

Czarnecki, L. 2014. La pobreza en México como el discurso del poder: el Banco Mundial y el clientelismo, Revista Análisis Público, No. 4, pp. 143-167.

http://analisispublico.administracionpublica-uv.com/wp-content/uploads/2014/11/04-06.pdf

Czarnecki, L. 2014. De violencias, conflictos armados y desigualdades sociales. Un estudio comparativo entre Colombia y México, Revista del Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA), No. 17, pp. 307-331. ISSN: 1641-4737.

Czarnecki, L. 2014. El Programa Desarrollo Humano Oportunidades en México y la Bolsa Familia en Brasil. ¿Más convergencias que diferencias?, Estudios Latinoamericanos, Vol. 33/34. ISSN: 0137-3080.

Czarnecki, L. 2014. México y Ecuador en la era del post y pleno neoliberalismo: ruptura y continuidad”, El Cotidiano. Revista de la realidad mexicana actual. No. 183, pp. 113-120. ISSN: 0186-1840.

Czarnecki, L. 2014. ¿Quo vadis adultos mayores? Desafíos para nuevas políticas públicas en el Distrito Federal de México”, Revista Análisis Público, No. 3, pp. 53-82. ISSN: 0719-2541.

Czarnecki, L. 2012. The concept of poverty under neoliberal policy. How to understand the policy combating poverty in Mexico?, Revista del Colegio de la Frontera Norte, No. 49 (in Spanish).

Czarnecki, L. 2011. The minimum wage in the neoliberal transformation of the welfare state in Mexico, in Interrogations? University of Franche-Comté/Besançon, Number 12: What's new in the wage? http://www.revue-interrogations.org/ (in French)

Czarnecki, L. 2011. The informal sector in Mexico in the context of Latin America between 1980-2009, Le Monde du Travail. Forms and dynamics of informal work, Spring / Summer, No. 9, pp. 109-122. (in French)

Czarnecki, L. 2011. The forgotten by the forgotten? - Hmong in Vietnam and the Mexican’s context. About the ethnographic method of Nguyen Tu Chi, in Estudios de Asia y África, El Colegio de México, 2011, Vol. XLVI, No. 144 (1), pp. 195-221. (In Spanish).

Czarnecki, L. 2010. Poverty in the discourse of the rule of law in Mexico, Estudios Latinoamericanos, Vol. 30, pp. 25-42. (in Spanish).

Czarnecki, L. 2009. Poverty and public policy in Mexico (1970-2006) in the context of the Mexican Revolution in 1910, Estudios Latinoamericanos, Vol. 29, pp. 71-84. (in Spanish).

Czarnecki, L. 2020. Fenomen prezydencjalizmu w Meksyku, Warszawa: SCHOLAR.


“Mexico and China: Education Inequalities”, Shen Zhiyuan Academic Lecture, Shanghai Academy of Social Science, Shanghai, China, October 8, 2019.

“Women social mobility by education attainment? Experience from Mexico, South Africa and Vietnam”, Graduate Women International (GWI), Genève, Swiss, 33rd Triennial, Centenary Celebration and Conference, July 27-28, 2019.

“Spatial Analysis of Labour Market Inequality in Mexico, 2005-2015” XIX World Congress of Sociology, Toronto Canada, July 15-21, 2018.

https://isaconf.confex.com/isaconf/wc2018/webprogram/Paper105730.html

“Implications of diabetes in the family research in Mexico”, Families and patterns of Care. The 2017 Conference on Family Research, Pretoria, Republic of South Africa, 24-26 April 2017

“Impacts of neoliberal transformation in Mexico and Vietnam 1990-2015”, 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIETNAMESE STUDIES (ICVS2016), 15-16 December 2016, Hanoi, Vietnam.

“Demographic transition, intergeneration relations and family aging in Mexico and Vietnam”, Social Change and Family Developments, Chinese Academy of Social Science (CASS) and Research Committee on Family Research (RC06) ISA, 25-28 May 2016, Beijing, China.


2020 Shanghai Corporate Integrated Legal Solutions (CILS), law intern

2020 Visiting Researcher Fellow at Shanghai Academy of Social Science (SASS), (from January 2020 – July 2020).

Close collaboration with Prof. Hongxia Wang, Director of Population Center.

2019 Visiting Researcher Fellow at Shanghai Academy (from September until November 2019), Shanghai Academy - Shanghai University, 上海研究院 - 上海大学

2019-2021 członek Narodowego Systemu Naukowców (Sistema Nacional de Investigadores), Meksyk, Poziom 1.

2016-2018 członek Narodowego Systemu Naukowców (Sistema Nacional de Investigadores), Meksyk, Poziom Kandydat.