MARKETING I NOWOCZESNA PROMOCJA
Studia podyplomowe

Charakterystyka studiów:
Studia ukierunkowane są na rozszerzenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu marketingu i nowoczesnej promocji przydatnych do opracowywania, wdrożenia, zarządzania i badania skuteczności kampanii promocyjnej oraz strategii promocyjnej organizacji w nowoczesnych i/ lub tradycyjnych mediach przy wykorzystaniu instrumentów z zakresu promotional - mix.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny). Studia adresowane są do osób zainteresowanych rozwojem organizacji poprzez efektywnie prowadzone działania promocyjne, do menedżerów i specjalistów z przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji społecznych, osób zaangażowanych w działalność polityczną, gospodarczą i społeczną, które zajmują się marketingiem, promocją marketingową, Public Relations, kontaktami z mediami, organizowaniem wydarzeń specjalnych, planowaniem i realizacją kampanii promocyjnych, odpowiadają za opracowywanie wdrażanie, zarządzanie i kontrolowanie skuteczności strategii promocyjnych.

W planie studiów m.in.:
☑️ Marketing i zintegrowane zarządzanie marketingowe
☑️ Psychologia zachowań konsumenckich
☑️ Badanie marketingowe i segmentacja rynku
☑️ Marka i zarządzanie marką
☑️ Promocja marketingowa i instrumenty promotional-mix
☑️ Etyczne i prawne aspekty promocji
☑️ Nowoczesne i tradycyjne media w promocji
☑️ Metody i narzędzia e-marketingu
☑️ Social media marketing
☑️ Content marketing
☑️ Planowanie i organizacja kampanii promocyjnej
☑️ Strategie promocji w marketingu
☑️ Controlling marketingowy
☑️ Public relations i zarządzanie komunikacją w sytuacji kryzysowej
☑️ Event marketing - organizacja wydarzeń specjalnych
☑️ Marketing społeczny
☑️ Marketing lokalny i zarządzanie wizerunkiem miejsc

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Słuchacz zdobywa umiejętności praktyczne w zakresie przygotowania planu badań marketingowych i jego realizacji, wykorzystania metod i technik Public Relations do efektywnego zarządzania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną organizacji, w tym w sytuacji kryzysowej, przygotowania planu wydarzeń specjalnych (eventów) organizacji, jego wdrożenia i zarządzania nim, opracowania kampanii promocyjnej organizacji w nowoczesnych i tradycyjnych mediach przy wykorzystaniu instrumentów promotional - mix, opracowania i wdrożenia strategii promocji organizacji oraz analizy jej skuteczności przy wykorzystaniu narzędzi controllingu marketingowego.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Iwona Lupa-Wójcik
E-mail: iwona.lupa-wojcik@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

STUDIA RUSZAJĄ JUŻ W TYM SEMESTRZE! MAMY JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC! ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!

Więcej informacji