PRAWO INWESTYCYJNO-BUDOWLANE
Studia podyplomowe

Charakterystyka studiów:
Studia doskonalące w zakresie: prawa budowlanego i planowania przestrzennego. Celem jest zapoznanie słuchaczy z przepisami prawnymi obowiązującymi w zakresie inwestycji budowlanych; uwzględnia się także perspektywę finansową i ekonomiczną. Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji budowlanej.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).

W planie studiów, m.in.:
☑️ Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - aspekty prawne
☑️ Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie
☑️ Prawo budowlane
☑️ Prawo nieruchomości
☑️ Postępowanie administracyjne
☑️ Kontrola procesu inwestycyjno-budowlanego
☑️ Zawody budowlane
☑️ Ekonomiczne aspekty procesu inwestycyjno - budowlanego
☑️ Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno - budowlanym
☑️ Prawo umów budowlanych
☑️ Prawo inwestycyjno - budowlane w orzecznictwie sądowym
☑️ Prawo ochrony środowiska
☑️ Finansowanie inwestycji
☑️ Przestępstwa gospodarcze w procesie inwestycyjno - budowlanym

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji budowlanej. Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji budowlanej oraz w przedsiębiorstwach budowlanych.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Grzegorz Krawiec
E-mail: grzegorz.krawiec@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Więcej informacji