dr Ewa Radomska

Doktor nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej

 

Adiunkt, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie), absolwentka międzynarodowych stosunków
gospodarczych i politycznych  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz
studiów interdyscyplinarnych i podyplomowych z zakresu amerykanistyki i
europeistyki (Uniwersytet Jagielloński). Pełnomocnik Dyrektora IPAiE ds.
współpracy i nawiązywania kontaktów z interesariuszami, Ambasador
Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade.  Jest członkiem Polish Society for
International Studies, Polish Society for Political Science, Polish
Economic Society, Polish European Community Studies Association,
Global Trade Analysis Project (GTAP) Network, Perdue University,
Center for Global Trade Analysis, USA. Ekspert w University Association for Contemporary
European Studies (Wielka Brytania, Londyn).
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć
według brytyjskich wzorców active learning na studiach pierwszego
i drugiego stopnia oraz Executive MBA. Wykłada w Polsce i za granicą
jako visiting lecturer (Wielka Brytania, Francja, Portugalia, Grecja, Turcja,
Niemcy, Bułgaria, Litwa). Prowadziła szkolenia m.in. dla menedżerów
Globalnego Centrum Usług Finansowo-Księgowych Electrolux. Organizatorka
i współorganizatorka trzech edycji Małopolskiego Turnieju
Przedsiębiorczości, spotkań przedstawicieli biznesu i organizacji
non-profit, ludzi nauki i kultury ze społecznością akademicką.

Zainteresowania naukowe: zagadnienia z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych, procesy integracyjne w gospodarce światowej
(UE, EUG), pogłębianie integracji gospodarczej w ramach Unii
Europejskiej (JRE, UGiW); Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne i
międzynarodowa wymiana handlowa, umowy o wolnym handlu, gospodarka
oparta na wiedzy, konkurencyjność i innowacyjność gospodarek i
przedsiębiorstw; rynki: krajów Unii Europejskiej (gł. Polska, Francja,
Wielka Brytania), Europy Wschodniej, Azji Centralnej i
Południowo-Wschodniej (gł. Korea Południowa, Chiny) wraz z perspektywami
biznesowymi; dyplomacja gospodarcza i handlowa; międzynarodowa promocja
gospodarcza; umiędzynarodowienie przedsiębiorstw/ działalność i
strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Zajęcia: międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodowe organizacje
gospodarcze, współczesne systemy bankowe, finanse Unii Europejskiej,
ekonomia rozwoju społecznego, finansowanie przedsięwzięć społecznych.

- Wielka Brytania, Queen`s University Belfast, Belfast, Irlandia Północna [wrzesień 2019]. Temat badawczy: Development of the Digital Economy and Digital Society in Terms of Dynamic Changes in the External Environment Exemplified by the United Kingdom.
- Grecja: Panteion University of Social and Political Sciences, Faculty of International Studies, Communication and Culture, Department of International, European and Regional Studies, Ateny [marzec-kwiecień 2019].
- Litwa: Vilniaus Kolegija/ University of Applied Sciences, Wilno [kwiecień 2017]
- Portugalia: IPAM - Instituto Português de Administração de Marketing (part of Laureate International Universities), Lizbona [maj 2016]
- Niemcy: Duale Hochschule Baden - Wurttemberg/ Baden - Wuerttemberg Cooperative State University, Faculty of International Business, Lörrach [listopad 2014].
- Bułgaria: Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, Faculty of International Economics and Administration, Varna [kwiecień 2013].
- Francja: EGC - Ecole de Gestion et de Commerce, DBS - Ecole Superieure de Vente Industrielle Internationale, Lille [kwiecień 2012].
- Portugalia : Instituto Politecnico de Braganca, Technology and Management School, Bragança [maj 2011].
- Turcja: Hacettepe University, Department of Business Administration, Ankara [kwiecień 2010].
- Wielka Brytania: Oxford Brooks University, Faculty of Management, Oxford [maj 2009].

- Projekt: „Wyzwania społeczne w gospodarce światowej w świetle odpowiedzialnych praktyk rozwiązywania problemów”. Kategoria badań: badania podstawowe. Obszar wiedzy dziedzina i dyscyplina: obszar nauk społecznych; dziedzina nauk ekonomicznych; ekonomia i finanse. Dziedzina nauki wg GUS: Nauki społeczne. Nr projektu: BN.610-313/PBU/2020. Projekt finansowany w ramach badań naukowych, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, 2020-2021, wykonawca projektu.

- Projekt: „Ekonomia społeczna – praktyczna, potrzebna i atrakcyjna”, nr projektu POWR.03.01.00-00-DU44/18-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, 2018-2021, wykonawca projektu.

- Projekt: „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel”, nr projektu POWR.03.01.00-00-U075/17-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, 2018-2020, wykonawca projektu.

- Projekt: „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, nr projektu POWR.03.05.00-00-Z221/17, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, 2018-2022, wykonawca projektu.

- Projekt: „Stymulanty i destymulanty rozwoju gospodarczego oraz społecznego w aspekcie budowania i wzmacniania międzynarodowej konkurencyjności kraju i przedsiębiorstw – wyzwania dla polityki państwa i strategii przedsiębiorstw”. Nazwa zadania badawczego: WPl_BS_Uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Azji Wschodniej – czynniki rozwoju (endogeniczne i egzogeniczne), bariery i perspektywy. Kategoria badań: badania podstawowe. Obszar wiedzy dziedzina i dyscyplina: obszar nauk społecznych; dziedzina nauk ekonomicznych; ekonomia. Dziedzina nauki wg GUS: Nauki społeczne. Nr projektu BS-559/L/2018. Indywidualny projekt badawczy realizowany w ramach utrzymania potencjału badawczego w 2018 r., finansowany ze środków statutowych Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2018., kierownik i wykonawca projektu.

- Projekt: „Stymulanty i destymulanty rozwoju gospodarczego oraz społecznego w aspekcie budowania i wzmacniania międzynarodowej konkurencyjności kraju i przedsiębiorstw – wyzwania dla polityki państwa i strategii przedsiębiorstw”. Nazwa zadania badawczego: WPl_BS_Ekonomia w obliczu wyzwań społecznych XXI wieku. Kategoria badań: badania podstawowe. Obszar wiedzy dziedzina i dyscyplina: obszar nauk społecznych; dziedzina nauk ekonomicznych; ekonomia. Dziedzina nauki wg GUS: Nauki społeczne. Nr projektu BS 154-19/19 DLK/2019/06/0183. Indywidualny projekt badawczy realizowany w ramach utrzymania potencjału badawczego w 2019 r., finansowany ze środków statutowych Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2019. Kierownik i wykonawca projektu.

- Projekt: „Funkcjonowanie, rola i znaczenie agencji ratingowych (Moody`s, Standard&Poor`s i Fitch)”. Kategoria badań: badania podstawowe. Obszar wiedzy dziedzina i dyscyplina: obszar nauk społecznych; dziedzina nauk ekonomicznych; ekonomia. Dziedzina nauki wg GUS: Nauki społeczne Finansowane w ramach programu Erasmus. Prace badawcze w EGC – Ecole de Gestion et de Commerce, DBS - Ecole Superieure de Vente Industrielle Internationale oraz Izbie Przemysłowo-Handlowej France Nord (Lille, Francja), w Duale Hochschule Baden – Wuerttemberg (Lörrach, Niemcy), 2012-2016, kierownik i wykonawca projektu.

- Projekt badawczy: „Zdolność konkurencyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw z branży lotniczej w Polsce” realizowany w klastrze „Dolina Lotnicza” na Podkarpaciu (Polska). Kategoria badań: badania podstawowe. Obszar wiedzy dziedzina i dyscyplina: obszar nauk społecznych; dziedzina nauk ekonomicznych: ekonomia. Dziedzina nauki wg GUS: Nauki społeczne. Finansowanie: w ramach badań statutowych Polish Open University/ Oxford Brooks University, 2009-2010. Kierownik i wykonawca projektu.

- Projekt badawczy: „Bariery i możliwości podejmowania działalności biznesowej, w tym w formie Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej (m.in. Białorusi, Ukrainy, Polski)”. Kategoria badań: badania podstawowe. Obszar wiedzy dziedzina i dyscyplina: obszar nauk społecznych; dziedzina nauk ekonomicznych: ekonomia. Dziedzina nauki wg GUS: Nauki społeczne. Finansowanie: Centrum Wschodnie Polish Open University/ Oxford Brooks University, 2006 – 2008. Wykonawca projektu.
- Międzynarodowy projekt badawczy „Electronic Economy” z udziałem zespołów badawczych z Polski (Polish Open University, Warszawa), Wielkiej Brytanii (Thames Valley University, Londyn), Portugalii (Universitade Alberta, Lizbona), Grecji (Technological Education Institute of Larissa, Larissa), finansowany ze środków przedakcesyjnych PHARE, 1997-1999. Wykonawca projektu.

- Wypowiedź dla Rozgłośni Polskiego Radia, w audycji „Świat na wskroś”: Negocjacje związane z występowaniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej: Problem lądowej granicy brytyjsko – irlandzkiej w aspekcie Brexitu, 23.06.2018:
http://www.radio.kielce.pl/pl/przeglad-548/_post/72317 (14 min., od 29 minuty)
- Wypowiedź dla Rozgłośni Polskiego Radia, w audycji „Świat na wskroś”: Porozumienie o wolnym handlu między Unią Europejskiej i Japonią (z uwzględnieniem szans/ zagrożeń dla eksporterów europejskich, w tym polskich na rynku japońskim), 12.08.2017:
http://www.radio.kielce.pl/pl/przeglad-548/_post/59662 9 (19.45 min.)
- Wypowiedź dla Rozgłośni Polskiego Radia, w audycji „Świat na wskroś”: Szkocja ma gotową odpowiedź na Brexit? (historia stosunków angielsko-szkockich po IIWW / II World War - II wojnie światowej), 01.04.2017:https://www.mixcloud.com/SwiatNaWskors/szkocja-ma-gotow%C4%85-odpowied%C5%BA-na-brexit-historia-stosunk%C3%B3w-angielsko-szkockich-po-iiww/ (17min.)
- Wypowiedź dla Rozgłośni Polskiego Radia, w audycji „Świat na wskroś”: Perspektywy umowy o wolnym handlu UE – Ukraina (rok po jej podpisaniu), 01.01.2017: https://www.mixcloud.com/SwiatNaWskors/perspektywy-umowy-o-wolnym-handlu-ue-ukraina-rok-po-jej-podpisaniu/ (15min.)
- Wypowiedź dla Rozgłośni Polskiego Radia, w audycji „Świat na wskroś”: Krajobraz po Brexicie – Irlandia Północna, 27.08.2016:
https://www.mixcloud.com/SwiatNaWskors/krajobraz-po-brexicie-irlandia-p%C3%B3lnocna/ (16min.)
Wypowiedź dla Rozgłośni Polskiego Radia, w audycji „Świat na wskroś”: Euroazjatycka Unia Gospodarcza – geneza i przyszłość, 03.04.2016: https://soundcloud.com/radioswn/euroazjatycka-unia-gospodarcza-geneza-i-przyszlosc (17min. 53s.)
- Wypowiedź dla Rozgłośni Polskiego Radia, w audycji „Świat na wskroś”: Obniżenie ratingu dla Polski – o co tu właściwie chodzi? (dot. agencji ratingowych, przyczyn i skutków obniżenia ratingu Polski przez S&P), 16.03.2016: https://soundcloud.com/user-790947850/obnizenie-ratingu-dla-polski-o-co-tu-wlasciwie-chodzi (19min.)

- International scientific conference: A New Global Economy after Covid -19 - Challenges and Opportunities. Organizer: LakeDale Institute of Finance, London, United Kingdom, webinar [28.07.2020].
- EAPN`s online policy conference: How to ensure the poor don't pay for Covid-19? From short-term response to an effective rights-based integrated antipoverty strategy, Organizer: The European Anti-Pover Network (EAPN), Brussels, Belgium, webinar [14.07.2020].
- International seminar: UUKi sub-Saharan Africa Network (UUKi Update on Covid-19 response, Impacts of Covid-19 on higher education in Ghana and Nigeria and on student recruitment from sub-Saharian Africa, Department for International Trade - Update on Africa). Organizer: Universities UK International (UUKi), webinar [8.07.2020].
- International research conference and roundtable: EU, WTO and regulatory cooperation post – Covid 19. Organizers: Jean Monnet Network on Research and Teaching in EU Foreign Affairs (NORTIA), London School of Economics, United Kingdom, webinar [7.07.2020].
- International research conference: Contemporary Issues in Transatlantic Relations. Organizers: The Jean Monnet Chair in Transatlantic Relations, City Law School and the Institute for the Study of European Law (ISEL), United Kingdom, webinar [1.07.2020].
- International research conference: The EU as a Good Global Actor. Themes: The EU’s Contribution to the Democratisation of Global Governance, Deeper Trade Agreements and New Normative Foundations, The EU as a Global Actor in Trade and Fundamental Rights, EU’s Trade in the Era of Global Data Flows. Organizer: City Law School, London, United Kingdom [19.06.2020].
- International research conference: 23rd Annual Conference on Global Economic Analysis, Global Economic Analysis Beyond 2020. Sessions: Brexit, Multilateral Trade Negotiations, Economic Partnership Agreements, Poverty Analysis: Africa, Poverty Analysis: South Asia and North Africa, Russian and Mongolian Economies, African Continental Free Trade Area: Assessing the Impacts on Countries, Sectors and Workers, Global Value Chains, Trade. Organizers: Center for Global Trade Analysis (GTAP), Purdue University, USA, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan; online conference Cisco WebEx platform [17-19.06.2020].
- International conference and panel: The rule of law after the plague? Long-term ramifications of Covid-19 emergency measures, Leuven Centre for Global Governance Studies, Belgium, webinar [9.06.2020].
- International conference and roundtable: Covid-19, the EU and geopolitics, Jean Monnet Network on Research and Teaching in EU Foreign Affairs (NORTIA), Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, European University Institute, Italy; London School of Economics, United Kingdom, webinar [2.06.2020].
- International conference: Reconsidering European contributions to global justice (The EU and global political justice: Main findings, The EU’s global role: Future research challenges) – Globus (international research project) concluding conference, University of Oslo, ARENA Centre for European Studies, Oslo, Norway, webinar [28.05.2020].
- Seminar: Fair Trade in a post-Covid world. Is a step change coming? Insights from a Fair Trade pioneer with the participation of Pauline Tiffen (Editor-in-Chief of the Journal of Fair Trade). Organiser: Scottish Fair Trade Forum, Edinburgh, Scotland, webinar [20.05.2020].
- Konferencja w ramach III Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z partnerami zewnętrznymi: Wiedza – Umiejętności - Kompetencje. Współorganizacja i prowadzenie. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków [06.03.2020].
- Seminarium: Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018. Organizatorzy: Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju UJ, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Oddział w Krakowie. Miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Collegium Novum UJ, Kraków [23.01.2020].
- PECSA International Conference: Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities w ramach Jean Monnet Project “Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities” (EUSHARE) i współfinansowana z programu Erasmus+. Wystąpienie nt. The development of digital economy and digital society. Case study: The United Kingdom. Organizator: Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (Polish European Community Studies Association, PECSA. Miejsce: SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa/ Warsaw [05.12.2019].
- Kongres Open Eyes Economy Summit - międzynarodowy szczyt ekonomii opartej na wartościach społecznych i Fairtrade Point Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska. Wystąpienie nt. Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade. Miejsce: Centrum Kongresowe ICE, Kraków [19-20.11.2019].
- Seminarium naukowe: Rozwój gospodarczy oczami Paula Romera, noblisty ekonomicznego z 2018 roku. Prowadzenie: prof. Marek M. Michalski, Katolicki Uniwersytet Amerykański w Waszyngtonie. Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków [14.11.2019].
- The 13th International Fair Trade Towns Conference: The Future of Fair Trade. Wystąpienie nt. Fair Trade and Universities. Organizatorzy: Welsh Government, Fair Trade Wales. Partnerzy: Faitrade Foundation, Cardiff Caerdydd, Welsh Centre for International Affairs, Scottish Fair Trade Forum. Miejsce: City Hall, Cardiff, Wielka Brytania [18-20.10.2019].
- Polskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego i uczelnie wyższe na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji – perspektywa indywidualna i instytucjonalna. Wystąpienie w ramach panelu dyskusyjnego: Zrównoważone zamówienia publiczne jako szansa na bardziej sprawiedliwy świat – potencjał, trudności i wyzwania. Organizator: Instytut Wydawniczy "Książka i Prasa" we współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (IGO), "Le Monde Diplomatique edycja polska" i Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie (FKO). Partner akademicki seminarium: Instytut Politologii; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Partner społeczny: Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska. Miejsce: Instytut Politologii; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków [01.10.2019].
- Warunkowanie finansowania rozwoju w kontekście zadłużenia krajów Globalnego Południa – z polskich doświadczeń transformacji i współpracy rozwojowej. Organizator: Instytut Globalnej Odpowiedzialności oraz Collegium Civitas. Miejsce: Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa [19.09.2019].
- Społeczna odpowiedzialność - znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania w ramach kongresu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki - Nauka dla Ciebie. Wystąpienie w sesji: Prezentacja katalogu dobrych praktyk uczelni: Odpowiedzialna uczelnia – wdrażane praktyki. pt. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade. Miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Auditorium Maximum, Kraków [17.09.2019].
- International Scientific Conference: Power Play or Interdependence? The Euro-Asian Relations and Challenges at a Global and Regional Level. Referat: Economic and Social Development of South Korea in the Aspect of Competitiveness and Innovativeness of the Economy. Organizatorzy: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych/ Faculty of Political Science and International Studies, Instytut Europeistyki/ Institute of European Studies, University of Warsaw; Uniwersytet Syczuański, Chiny/ Sichuan University, China. Miejsce: Uniwersytet Warszawski/ University of Warsaw, Warszawa/ Warsaw [17.06.2019].
- ECLIC International Scientific Conference: EU and Member States – legal and economic issues. Referat i wystąpienie nt: Scotland’s Independence Movements – The Main Challenges in the Economic Sphere in the Aspect of Potential Separation of Scotland from the United Kingdom. Miejsce: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek, Croatia [6-7.06.2019].
- International Scientific Conference: Entrepreneurship and Social Economy - Innovations – Environment 2019/ Przedsiębiorczość i Ekonomia Społeczna – Innowacje – Środowisko 2019. Organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP. Współorganizacja konferencji, przewodnictwo sesji panelowej. Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków [22.05.2019].
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa: World Economy 2019: Learning from the Past and Designing the Future. Udział w sesjach panelowych: International Economic Policy oraz China`s Belt and Road Initiative – Path Towards a New Economic Order?. Organizator: Kolegium Gospodarki Światowej/Collegium of World Economy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa [9-10.05.2019].
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Włochy – Polska 1919-2019. 100 lat włosko-polskich stosunków dyplomatycznych, Organizator: Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków [06.05.2019].
- Konferencja naukowo - biznesowa w ramach II Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z partnerami zewnętrznymi: Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w praktyce przedsiębiorstw. Organizacja i prowadzenie konferencji, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków [08.03.2019].
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińską Republiką Ludową, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice [15.02.2019].
- Międzynarodowa konferencja naukowa: Komunikacja Międzykulturowa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Organizatorzy: Katedra Socjologii oraz Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania Instytutu Filozofii i Socjologii UP im. KEN, Kraków [06-07.12.2018].
- Seminarium naukowe: Otwierając Puszkę Pandory: krajowe źródła polityki zagranicznej, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Organizator: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Oddział w Krakowie. Miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Kraków [28.11.2018].
- International Research Conference: “EU Financial Markets: East Meets West”. Organizatorzy: The European Research Centre for Economic Governance (EURO-CEFG) Uniwersytetów w Leiden, Delft i Rotterdam, The Centre for European Economic Law and Governance – Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytet Warszawski, The European Capital Markets Institute (ECMI), The Centre for European Policy Studies (CEPS), Bruegel. Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Warszawa [16.11.2018].
- Konferencja Blockchain Alliance Cracow 2018 „Rewolucyjna technologia i strategia: potencjał krypto i blockchain oraz jego wykorzystanie we współczesnej gospodarce cyfrowej”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Organizacja konferencji wraz z Blockchain Alliance w Warszawie [24.10.2018].
- 15. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych” (The Functions of Entrepreneurship in the Development of Spatial Systems – Research– related Issues”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Kraków [08.10.2018].
- Zamknięte seminarium eksperckie: Biała Księga jako podstawa dalszych negocjacji ws. Brexitu – za czy przeciw, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM), Warszawa [14.09.2018].
- Konferencja naukowa: Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej (Innovative Economy. The Role of Economic Policy), Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa [13-14.09.2018].
- International Conference: Innovation Union: Accomplishments and Challenges, Warsaw School of Economics, The Collegium of World Economy, Warsaw [10.09.2018].
-- Seminarium naukowe: Nowy Jedwabny Szlak (z udziałem dr hab. Adama Nobisa, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego), Uniwersytet Jagielloński, Instytut Studiów Międzykulturowych, Kraków [24.05.2018].
- Międzynarodowa konferencja naukowa: Przedsiębiorczość społeczna – Innowacje – Środowisko/ Social entrepreneurship – Innovations - Environment, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków. Współorganizacja konferencji, prowadzenie sesji [10.05.2018].
- Seminarium naukowe Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych: Niemcy w Europie. Europa w Niemczech, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Kraków [08.05.2018].
- Seminarium w ramach Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z partnerami zewnętrznymi: Organizacje pozarządowe. Misja – zadania – projekty – współpraca. Organizacja seminarium, prowadzenie i wystąpienie nt. Rozwój współpracy z partnerami zewnętrznymi – dotychczasowe osiągnięcia, kierunki i perspektywy, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków [19.04.2018].
- Seminarium naukowe Centrum Badań Azjatyckich: Cechy współczesnego państwa i ustroju chińskiego – studium porównawcze (referat wprowadzający do dyskusji: dr hab. prof. Wojciech Pomykało), Vistula University/ Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa [22.03.2018].
- Ogólnopolska konferencja naukowa: Problemy teorii i praktyki bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i polityki wobec BIZ. Wnioski dla Polski, Referat i wystąpienie nt. Chińskie BIZ w Unii Europejskiej – kontrowersje i wyzwania. Instytut Badań Ekonomicznych i Instytut Stosunków Międzynarodowych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa [18.01.2018].
- Europa w globalnym świecie: uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej. Organizatorzy: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [26.10.2017].
- Seminarium mBank - CASE: Zapomniany Człowiek w amerykańskiej polityce w ujęciu historycznym i w czasach Trumpa z udziałem Amity Shlaes (autorki dwóch książek nt. Zapomnianego Człowieka: „The Forgotten Man Graphic” oraz „The Forgotten Man: A New History of the Great Depression”). Centrala mBanku S.A. Warszawa [28.09.2017]. Udział w dyskusji.
- Międzynarodowe seminarium naukowe: Relacje Rosji z krajami Grupy Wyszehradzkiej w obrazach medialnych i realiach, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków [04.07.2017].
- Seminarium naukowe: Krajobraz po Brexicie: dążenia niepodległościowe Szkocji i Irlandii Północnej perspektywy i wyzwania w sferze ekonomicznej, Vistula University, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Warszawa [15.05.2017].
- Konferencja międzynarodowa: International Business Conference 2017: Creativity, Innovation and Entrepreneurship, Vilniaus Kolegija/ University of Applied Sciences, Faculty of Business Management, Wilno, Litwa [24-25.04.2017].
- Konferencja międzynarodowa: IV International Scientific-Practical Conference: Economic Development: processes and Tendencies 2017, Vilniaus Kolegija/ University of Applied Sciences, Faculty of Economics, Wilno, Litwa [26.04.2017].
- Seminarium mBank – CASE "Russia’s Crony Capitalism: Stagnant But Stable" z udziałem Dr. Anders`a Aslund`a (starszy doradca w Atlantic Council i wykładowca na Georgetown University; specjalista od polityki gospodarczej Rosji, Ukrainy, Europy Wschodniej i Unii Europejskiej; Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz Przewodniczący Rady Doradców Międzynarodowych Instytutu ds. Transformacji przy Banku Finlandii). Centrala mBanku S.A., Warszawa [13.03.2017]. Udział w dyskusji.
- VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa z cyklu: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce nt. Przedsiębiorstwa wobec przełomowych innowacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa [09.03.2017].
- The “Hierarchy of Institutions” Reconsidered: Monetary Policy and its Effect on the Rule of Law in Interwar Poland – wystąpienie Christophera A. Hartwell`a, Narodowy Bank Polski, Warszawa [18.01.2017]. Udział w dyskusji.
- Konferencja Krajowy dialog o przyszłości pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa [07.12.2016].
- Konferencja międzynarodowa: The Future of Europe – Central and Eastern Europe in a Comparative Perspective, CASE – Center for Social and Economic Research, Radisson Blu Centrum Hotel, Warszawa [17-18.11.2016].
- Konferencja międzynarodowa: Gospodarka Polski i Ukrainy wobec aktualnych wyzwań ekonomicznych i społecznych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa [14.11.2016].
- XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Handel międzynarodowy i internacjonalizacja przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Katedra Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków [07.11.2016].
- Konferencja: Jaka przyszłość dla polskiej gospodarki? - z udziałem Wicepremiera Mateusza Morawieckiego i byłych wicepremierów odpowiedzialnych za politykę gospodarczą, organizator: Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa [28.10.2016]. Udział w dyskusji.
- Międzynarodowa konferencja naukowa: Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków [19.10.2016].
- Seminarium mBank – CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych), Gospodarka Katalonii: kryzys, odbudowa i strategiczne wyzwania z udziałem dr Xaviera Cuadras-Morató (profesora Wydziału Ekonomii i Biznesu na Universitat Pompeu Fabra w Barcelonie oraz dyrektora Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF), International Business School), Centrala mBanku, Warszawa [29.09.2016]. Udział w dyskusji.
- Konferencja: Dylematy zrównoważonego rozwoju, na której prezentowane były raporty: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015-2016 oraz Gospodarka i handel zagraniczny w Polski 2015 roku, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa [07.09.2016]. Udzial w dyskusji.
- Seminarium naukowe z udziałem prof. K.M. Ujazdowskiego - wystąpienie nt. Ufać Polsce i Europie. 5 tez w sprawie polityki Polski w Europie, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa [04.06.2016]. Udział w dyskusji.
- Konferencja naukowa: Edukacja w XXI wieku – problemy i wyzwania. Wystąpienie nt. Wiedza jako źródło konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w aspekcie zmian społeczno-gospodarczych we współczesnym świecie – wyzwania w sferze edukacji, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa [07.04.2016].
- Seminarium mBank-CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych), Polityka makroekonomiczna a rozwój makroekonomiczny Węgier. O czynnikach kształtujących średnioterminową perspektywę gospodarczą, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa [17.03.2016].
- Wyzwania i zagrożenia rozwoju Unii Europejskiej i Polski w nowych uwarunkowaniach – panel dyskusyjny w ramach cyklu paneli dyskusyjnych nt.: „Wyzwania rozwojowe Polski w warunkach pokryzysowych”, PTE (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne), Kraków [16.03.2016].
- Konferencja naukowa: Edukacja w XXI wieku – problemy i wyzwania. Wystąpienie nt. Wiedza jako źródło konkurencyjności w warunkach budowy gospodarki opartej na wiedzy – wyzwania w sferze edukacji. Urząd Miasta Krakowa, Kraków [09.01.2016].
- XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Uwarunkowania i czynniki rozwoju handlu międzynarodowego, Organizator: Katedra Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków [16.11.2015].
- V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw: Nauka – Biznes – Samorząd. Razem dla gospodarki, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice [12-14.10.2015].
Konferencja: Polska gospodarka przed wielką zmianą?, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa [29.09.2015].
- Seminarium naukowe: Wschodni sąsiedzi Unii Europejskiej – szanse na wzrost współpracy z UE, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Warszawa [16.06.2015].
- Jak budować mosty pomiędzy obywatelami i instytucjami w Europie?, wykład prof. Jonathana Holslag`a (wykładowca Wolnego Uniwersytetu w Brukseli, członek Trójstronnej Komisji Rockefellera i Instytutu Nobla), Letnia Szkoła Wyszehradzka, Villa Decjusza, Kraków [07.07.2015]. Udział w dyskusji.
Ukraine, Greece and the European Crisis, wykład prof. Timothy Garton Ash`a, Letnia Szkoła Wyszehradzka, Villa Decjusza, Kraków [06.07.2015]. Udział w dyskusji.
- Co nowego w sprawie TTIP? (na temat negocjacji w sprawie Partnerstwa UE -USA w Handlu i Inwestycjach), Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Warszawa [15.06.2015]. Udział w dyskusji.
- Konferencja naukowa: Nowa architektura finansowa świata. Skutki dla Polski i Unii Europejskiej, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Warszawa [25.05.2015].
- Migration in the EU in the Socio-Cultural Context, Wykład prof. Tibora Farkasa (Instytut Gospodarki Regionalnej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydziału Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Świętego Szczepana/ Szent István University w Gdulo, Węgry), Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków [15.05.2015]. Udział w dyskusji.
- Międzynarodowa konferencja naukowa: Chrześcijaństwo a ekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków [23-24.04.2015].
- Międzynarodowa konferencja naukowa: Intellectual Capital & Education (Business – education relationship; Education, Training and Human Resources Development in Energy Sector), Vistula University, Warszawa [04-05.12.2014].
- Konferencja międzynarodowa: Science joins Business, International Week, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Loerrach, Niemcy [17-20.11.2014]. Udział w dyskusji.
Seminarium: Eurosceptycyzm w Polsce i w Europie, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Europeistyki, Kraków [30.05.2014].
- Konferencja międzynarodowa: Europa – problemy krytyczne, Stowarzyszenie Villa Decjusza, Kraków [17-18.10.2013]. Udział w dyskusji.
- Wschód Europy jako wyzwanie – wykład ambasadora Jerzego Bahra, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków [21.03.2013]. Udział w dyskusji.
- Konferencja: Małopolski Horyzont Eksportowy – perspektywy i kierunki działalności eksportowej polskich firm, Centrum Business in Malopolska, MARR – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Krakowski Park Technologiczny, Kraków [17.05.2012]. Udział w dyskusji.
- Konferencja: Republika Gruzji – historia, współczesność, kontekst międzynarodowy, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Most do Gruzji”, Instytut Wschodnich Inicjatyw, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków [09.06.2012]. Udział w dyskusji.
- Konferencja: Małopolskie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych: niemieckim, ukraińskim, norweskim, rumuńskim i amerykańskim. Przedsięwzięcia eksportowe finansowane ze środków UE, Instytut Avrea Libertas, Semper Omni, Kraków [20.09.2011].
- Konferencja naukowa: Ewolucja czy rewolucja? Czas przemian, czas wyzwań. Wystąpienie nt. Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Polish Open University, Warszawa [17.11.2011].
- Warunkowanie finansowania rozwoju w kontekście zadłużenia krajów Globalnego Południa – z polskich doświadczeń transformacji i współpracy rozwojowej. Organizator: Instytut Globalnej Odpowiedzialności oraz Collegium Civitas. Miejsce: Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa [19.09.2019].

Publikacje z ostatnich lat

- Radomska E., The development of digital economy and digital society. Case study: the United Kingdom [in:] Aleksandra Borowicz, Małgorzata Dziembała, Anna Masłoń-Oracz, Ewa Latoszek (eds.), Connecting the European Union of shared aims, freedoms, values and responsibilities. European Union and its law, policy, and economy: internal and external dimensions, Publisher: CeDeWu, Warsaw 2020, p. 77 – 92.
- Radomska E., Trendy, uwarunkowania i perspektywy rozwoju crowdfundingu jako alternatywnej formy finansowania przedsięwzięć społecznych i biznesowych – doświadczenia Stanów Zjednoczonych, Chin i Unii Europejskiej [w:] Czyżewska M., Pach J., Sala K. (red.), Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość. Innowacje – Środowisko, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020, s. 141-162.
- Radomska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne we francusko- -chińskiej współpracy gospodarczej w kontekście dwustronnych relacji Unii Europejskiej z Chinami/ Foreign direct investments in the French-Chinese economic cooperation in the context of bilateral relations of European Union and China, Sprawy Międzynarodowe, 2019, Tom 72, nr 3 s. 171-196.
- Radomska E., Scotland’s Independence Movements – The Main Challenges in the Economic Sphere in the Aspect of Potential Separation of Scotland from the United Kingdom [w:] Duić D., Petrašević T. (eds.), EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), Issue 3, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek 2019, s. 39-60.
- Radomska E., Uwarunkowania i proces rozwoju gospodarczego Korei Południowej w aspekcie podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki/ Conditions and economic development process in South Korea: actions aimed at increasing competitiveness and innovativeness of the economy, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2019 nr 4(67), s. 71–105.
- Radomska E., Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw społecznych jako podmiotów ekonomii społecznej – doświadczenia Wielkiej Brytanii [w:] Pach J., Śliwa R., Maciejewski W. (red. naukowa), Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019, Rozdział 4, s. 67-87.
- Radomska E., Rozwój gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w aspekcie dynamicznych zmian w otoczeniu zewnętrznym na przykładzie Wielkiej Brytanii (The Development of the Digital Economy and Digital Society in Terms of Dynamic Changes in the External Environment Exemplified by the United Kingdom), Myśl Ekonomiczna i Polityczna/ Economic and Political Thought, 2019 nr 1 (64), s. 113-146.
- Radomska E., Porozumienie o wolnym handlu między Unią Europejską i Koreą Południową – perspektywy dla polskich eksporterów (The EU - South Korea Free Trade Agreement - Prospects for Polish Exporters), Sprawy Międzynarodowe, 2018 nr 4, s. 285-306.
- Radomska E., Chińskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej – kontrowersje i wyzwania (Chinese Foreign Direct Investments in the European Union – Controversies and Challenges), Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula/ Vistula Scientific Quarterly, 2018 nr 2 (56), s. 84 - 108.
- Radomska E., Rozwój Dalekiego Wschodu w polityce Federacji Rosyjskiej, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018 nr 1, s. 97–119.
- Radomska E., Szkocka droga do niepodległości - główne wyzwania w sferze ekonomicznej w aspekcie ewentualnego odłączenia się Szkocji od Zjednoczonego Królestwa, Studia Europejskie, 2018 nr 1, s. 117 - 139.
- Radomska E., Szanse i zagrożenia dla Irlandii Północnej po decyzji Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z Unii Europejskiej, "Studia Europejskie”, 2017, nr 1, s. 99 - 118.
- Radomska E., DCFTA - umowa o strefie wolnego handlu Ukrainy z Unią Europejską – szanse, zagrożenia, wyzwania, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", 2017, nr 2 (55), s. 61-83.
- Radomska E., Możliwości nawiązania i rozwoju współpracy między Unią Europejską, a Euroazjatycką Unią Gospodarczą [w:] Grela M., Rapacki Z. (red.), Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2016, s. 157 – 181.
- Radomska E., Bariery lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie – wyzwania i perspektywy współpracy inwestycyjnej polsko-ukraińskiej, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, Ekonomia XI, Stan i rozwój bilateralnej współpracy Polski i Ukrainy", 2016, nr 47 (2), s. 75-91.
- Radomska E., Innovation As a Development Challenge - Business Conditions Innovative Enterprises, "Vistula Scientific Quarterly", 2016, nr 2 (26).
- Radomska E., Innowacyjność jako wyzwanie rozwojowe – uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", 2015, nr 4 (46), s. 63 - 85.
- Radomska E., Ubóstwo jako problem globalny, „Sztuka Zarządzania”, 2014, nr 50-51.
- Radomska E., Globalny kryzys finansowy – przyczyny, skutki, "Zeszyty Naukowe Polish Open University" „Zarządzanie Zmianami”, 2013, nr 2-3 (59), s. 1-21.
- Radomska E., Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce [w:] Kowalczewski W., Kalisiak Z. (red.), Ewolucja czy rewolucja? Czas przemian – czas wyzwań. Zarządzanie w procesie permanentnych zmian, Wydawnictwo PRET S.A., Warszawa 2012, s. 218-244.
- Radomska E., Konkurencyjność przedsiębiorstw z branży lotniczej (produkcja cywilna) w Polsce, "Zeszyty Naukowe Polish Open University", „Zarządzanie Zmianami”, 2012, nr 3-4, s. 1-22.
- Radomska E., Agencje ratingowe – zasady funkcjonowania i źródła krytyki, „Sztuka Zarządzania”, 2012, nr 26-27.
- Radomska E., Ocena funkcjonowania klastra Dolina Lotnicza, (The assessment of functioning of the „Aviation Valley cluster”), Zeszyty Naukowe Polish Open University, “Zarządzanie Zmianami”, 2011, nr 1 (51), s. 1-23.
- Radomska E., The European business environment from a small and medium-sized enterprises perspective. Opportunities, threats, new challenges [w:] Silva E., Pais C., Pais L.S., Teaching 7th Crossroads Erasmus Week, Instituto Politécnico de Bragança, Technology and Management School, Bragança 2011, pp. 81-99.
- Radomska E., Innowacje i ich źródła - w poszukiwaniu nowych metod budowania i wzmacniania konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw, „Sztuka Zarządzania”, 2011, nr 11 (część I), nr 12 (część II).

Obszar: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE I POLITYCZNE
- Radomska E., Kurczą się globalne transfery pieniężne migrantów, Obserwatorfinansowy.pl – portal ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP), 02.05.2020:
https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/warto-wiedziec/raporty/kurcza-sie-globalne-transfery-pieniezne-migrantow/
- Radomska E., Korea Południowa walczy ze skutkami epidemii COVID-19, Obserwatorfinansowy.pl – portal ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP), 02.04.2020:
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/korea-poludniowa-walczy-ze-skutkami-epidemii-covid-19/
- Radomska E., Russia invests in the development of the Russian Far East, Obserwatorfinansowy.pl, 8.12.2017: https://www.obserwatorfinansowy.pl/in-english/business/russia-invests-in-the-development-of-the-russian-far-east/
- Radomska E., Rosja inwestuje w rozwój Dalekiego Wschodu, Obserwatorfinansowy.pl – portal ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP), 28.08.2017: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/rosja-inwestuje-w-rozwoj-dalekiego-wschodu/
- Radomska E., KE: Dzięki umowie o wolnym handlu eksport do Japonii może wzrosnąć o 20 mld euro, Obserwatorfinansowy.pl – portal ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP), 18.07.2017: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/ke-dzieki-umowie-o-wolnym-handlu-eksport-do-japonii-moze-wzrosnac-o-20-mld-euro/
- Radomska E., Irlandia Północna wraca do planu połączenia z siostrą z południa, Obserwatorfinansowy.pl – portal ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP), 19.04.2017: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/irlandia-polnocna-wraca-do-planu-polaczenia-z-siostra-z-poludnia/
- Radomska E., Szkocja nie chce porzucać Wspólnoty, Obserwatorfinansowy.pl – portal ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP), 30.03.2017: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/szkocja-nie-chce-porzucac-wspolnoty/
- Radomska E., Czy David Cameron popełnił błąd ogłaszając referendum?, Prestiż – Relacje Gospodarcze, 17.06.2016: http://prestiz.info.pl/Czy_David_Cameron_pope%C5%82ni%C5%82_b%C5%82%C4%85d_og%C5%82aszaj%C4%85c_referendum,331,4282

Obszar: MARKETING, MARKA, ZARZĄDZANIE MARKĄ
- Radomska E., Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu, „Commentarii Academici”, 2019 nr 9-10 (lipiec – październik) s. 18-19.
- Radomska E., O koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, „Commentarii Academici”, 2019 nr 7 (marzec-kwiecień), s. 12.
- Radomska E., Kluczowe czynniki sukcesu polskiego rynku obuwniczego, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2017 nr 3, s. 28-34.
- Radomska E., Czasopisma branżowe – źródło informacji, instrument reklamy i wzmacniania wizerunku marki, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2017 nr 3, s. 50-53.
- Radomska E., Outsourcing marketingu – nowe podejście do działań marketingowych przedsiębiorstwa, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2017 nr 2, s. 50-53.
- Radomska E., Marka a sukces rynkowy, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2016 nr 4, s. 54-57.
- Radomska E., Inbound marketing – nowe podejście do komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa w sieci, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2016 nr 3, s. 50-53
- Radomska E., Rola celebrity endorsement w budowaniu świadomości marki i wzmacnianiu jej wizerunku, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2015 nr 3, s. 54-57
- Radomska E., Wartości funkcjonalne i symboliczne marki w aspekcie jej pozycjonowania, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2015 nr 2, s. 38-40
- Radomska E., Rola mediów w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2015 nr 1, s. 40-42
- Radomska E., Uwarunkowania kulturowe komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2014 nr 4, s. 34-36
- Radomska E., Wizerunek marki luksusowej w aspekcie komunikacji marketingowej, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2014 nr 3.
- Radomska E., Kluczowe czynniki sukcesu na rynku dóbr luksusowych, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2014 nr 2, s. 32 – 35
- Radomska E., Zarządzanie marką – wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2014 nr 1, s.42-43.
- Radomska E., Kształtowanie marki na rynkach zagranicznych, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2013 nr 1, s.62-64.