Podziel się tym w mediach społecznościowych

Za nami kolejna interesująca konferencja naukowa.

W dniach 30-31 maja, za sprawą międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych. Perspektywa polska i międzynarodowa” Uniwersytet Pedagogiczny odwiedziło ponad 100 praktyków i teoretyków samorządu terytorialnego, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Przez dwa dni w międzynarodowym gronie debatowano m.in. o istocie decentralizacji, zadaniach samorządów we współczesnych systemach politycznych i konsekwencjach przyjmowania modeli scentralizowanych i zdecentralizowanych. 

Gościem specjalnym konferencji był Sędzia Jerzy Stępień, jeden z twórców reformy samorządowej z lat 90., który w wykładzie wprowadzającym rozważał tematykę granic decentralizacji. Następnie dr Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprosił do debaty, w której wzięli udział samorządowcy z Ukrainy – przewodniczący ukraińskich gromad terytorialnych: Volochii Mykola (Dzwyniackiej),  Popovych Volodymyr (Łanczynskiej), Dovirak Ihor (Peczeniżenskiej) i Dudar Ivan(Koczubeiwskiej) oraz z Polski: Krzysztof Wołos (Wójt Wielkiej Wsi),  Andrzej Potępa (Starosta Brzeski) i Janusz Chwierut (Prezydent Miasta Oświęcimia). 

W części panelowej wystąpiło ponad 40 prelegentów z kilkudziesięciu różnych polskich uczelni. Równolegle odbywały się obrady w języku ukraińskim i angielskim, w których wzięło udział 30 gości z Ukrainy, m.in. z Odessy, Kijowa, Lwowa, Iwano-Frankiwska czy Czerniowców.

Dyskusje były bardzo owocne, całość rozważań zostanie zebrana w publikacjach pokonferencyjnych, do zapoznania się z którymi organizatorzy już dziś serdecznie zapraszają.

W pierwszym dniu konferencji miała miejsce również uroczysta kolacja, podczas której wręczono złoty medal Stowarzyszenia Ukraińskich Prawników dla prof.dr hab. Andrzej Piaseckiego Dyrektora IPAE za znaczący wkład w rozwój nauki i edukacji, rozszerzenie polsko-ukraińskiej współpracy i rozwój demokracji. Serdecznie gratulujemy!