Podziel się tym w mediach społecznościowych

W dniach 27 i 28 maja 2019 r. odbyły się w Sandomierzu dwie ogólnopolskie konferencje naukowe. Pierwsza, organizowana przez dr Damiana Gila była poświęcona zmianom w Sądzie Najwyższym i ich wpływowi na przebieg postępowań sądowych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele SN – SSN Agnieszka Piotrowska i SSN Dariusz Zawistowski. Prelegenci dużą uwagę poświęcili instytucji skargi nadzwyczajnej, natomiast w dyskusji z udziałem SSN, poruszano różne problemy związane z nową ustawą o SN i jej nowelizacjami. Konferencję otworzył i prowadził pierwszą część – Dyrektor IPAiE UP prof. Andrzej Piasecki. W obradach uczestniczyli studenci z KUL, członkowie Stalowowolskiego Koła Naukowego Studentów Prawa „Viribus Unitis” i studenci z UP, członkowie Koła Naukowego Follow UP.

Druga cykliczna konferencja (28.05) z serii WSPÓŁCZESNE PROBLEMY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI IX była poświęcona roli reprezentantów stron w postępowaniach sądowych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych ośrodków naukowych, w tym praktycy (profesjonalni pełnomocnicy procesowi). W obradach uczestniczyli studenci UP, członkowie Koła Follow UP. Konferencję współorganizowali: dr Damian Gil (inicjator cyklu) i Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa „Viribus Unitis” KUL. Konferencję otworzył i prowadził pierwszą część Dyrektor IPAiE UP prof. Andrzej Piasecki. Ze strony KUL głos zabrał dr Dominik Tyrawa – Kurator Stalowowolskiego Koła Naukowego Studentów Prawa „Viribus Unitis”. Uczestnicy obu konferencji mieli możliwość zwiedzania Sandomierza z przewodnikiem i udziału w integracyjnym ognisku. Dodatkowo część gości uczestniczyła w spotkaniu z prof. A. Piaseckim w Ratuszu Sandomierskim, które było poświęcone samorządowi terytorialnemu w latach 1918-2018. Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, którego prof. A. Piasecki jest członkiem.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z obu wydarzeń.

                                                                                   dr Damian Gil