Podziel się tym w mediach społecznościowych

Dnia 28 lutego bieżącego roku, w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej odbyło się seminarium naukowo szkoleniowe pt. „Mediacja w służbie prawu”.

LOGO-MAŁY-WYMIAR

Nasza uczelnia miała zaszczyt gościć specjalistów z zakresu mediacji w różnych dziedzinach prawa: cywilnego, administracyjnego, gospodarczego oraz karnego.

W pierwszej części spotkania poruszony został temat mediacji cywilnej i rodzinnej jako recepty na łagodzenie konfliktów. Prelekcję poprowadziła dr Aneta Arkuszewska (UR, mediator), podkreślając szczególnie triadę zalet mediacji: szybko, tanio, elastycznie.

Następnie głos zabrała mgr Agnieszka Dauter-Kozłowska (Naczelny Sąd Administracyjny; asystent specjalista ds. orzecznictwa w Biurze Orzecznictwa NSA). Tematem wystąpienia była mediacja administracyjna i sądowoadministracyjna jako szansa dla stron i administracji publicznej.

Część druga: Tematykę łagodzenia sporów gospodarczych przy pomocy mediacji podjęła mgr Elżbieta Damm (prawnik, Prezes Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy).

Jako ostatni wystąpił dr Damian Gil (dr Damian Gil, IPAiE UP, mediator) prezentując wpływa mediacji karnej na przebieg procesu karnego.

Obie części zakończyły się dyskusjami, dotyczącymi m. in. mediacji elektronicznej, zasad mediacji, polepszenia jej warunków, kontaktu mediatorów ze stronami oraz przebiegu mediacji gdy sprawcą czynu jest nieletni. Podczas przerwy kawowej, nie obyło się również bez tradycyjnych pączków.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce organizatorów spotkania: Instytut Prawa Administracji i Ekonomii, dra Damiana Gila oraz dra Adama Pązika.

Gorąco zachęcamy również do udziału w następnych spotkaniach w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej.

Tekst pochodzi ze strony: Koło Naukowe IPAiE Follow UP<<

 

➡️Zobacz więcej zdjęć na stronie koła naukowego Follow UP<<