Podziel się tym w mediach społecznościowych

W dniach 13-16 listopada na całym świecie uroczyście obchodzi się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (STP). Uniwersytet Pedagogiczny już kolejny raz włącza się w jego obchody z szeregiem inicjatyw proprzedsiębiorczych. Koordynuje je Akademickie Biuro Karier oraz Pełnomocnik Rektora ds. Przedsiębiorczości dr Tomasz Rachwał. W tym roku szczególnie aktywnie włączył się Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii. W ciągu całego tygodnia zorganizowano szereg warsztatów, wykładów i gier o tematyce biznesowej.

14 listopada w ramach obchodów STP w Auli Prof. Danka miały miejsce rozgrywki o Puchar Rektora na „Najlepiej zarządzane wirtualne przedsiębiorstwo”. Uroczystego otwarcia dokonali: Pan Rektor prof. dr hab. Mariusz Wołos, oraz Pani Prof. dr hab. Janina Pach, Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej IPAE. W uroczystości wzięli również udział znamienici Goście: Konsul Generalny USA – B. Bix Aliu; Dr Sharon Freeman, która w swoim wystąpieniu przedstawiła filary amerykańskiego ekosystemu dla startupów; dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Rafał Barański, który nakreślił rolę ekonomii społecznej w gospodarce.

Następnie trwały kilkugodzinne rozgrywki. Turniej zrealizowano wykorzystując grę symulującą rzeczywistą firmę. Rywalizowało 10 drużyn 4-5 osobowych. Uczestnicy wcielali się w zarządy konkurujących ze sobą na rynku agencji marketingowych. Dzięki udziałowi w pasjonującej i pełnej emocji grze, rozwinęli wiele cennych umiejętności niezbędnych w biznesie jak: rozwiązywanie problemów, analityczne myślenie, kreatywność, podejmowanie decyzji w zmieniających się warunkach rynkowych. Zwycięska drużyna z Centrum Edukacji Międzynarodowej Kolegium Europejskiego otrzymała Puchar z rąk Rektora Uniwersytetu prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka! II i III miejsce zajęli studenci UP, kierunku ekonomia społeczna. To był bardzo emocjonujący dzień, pełen wrażeń związanych z pasjonującym zdobywaniem praktycznej wiedzy biznesowej.