dr Marcin Sala-Szczypiński

Profesor zwyczajny
Dyrektor Instytutu
Kierownik Katedry Samorządu i Zarządzania

W 1993 r. obroniłem doktorat na Uniwersytecie Wrocławskiem. W 2003 r. habilitowałem się na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2011 r. Prezydent RP nadał mi tytuł profesora. Moim podstawowym miejscem pracy jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: samorząd terytorialny, administracja publiczna w Polsce i w Europie, demokracja bezpośrednia, przemiany systemowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie publiczne, administracja, marketing i doradztwo polityczne.

Zajęcia: Przemiany ustrojowe i prawne na ziemiach polskich; Administracja publiczna w państwach UE, Komunikacja społeczna, Zróżnicowanie jednostek administracyjnych.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

• ,,Polska 1945-2015. Historia polityczna’’, Współautor Ryszard Michalak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 428.
• ,,Lider społeczny w XXI wieku’’ - praca zbiorowa. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
• ,,Wybory w Polsce 1989-2011’’, Wydawnictwo Arcana, seria: Arkana historii, Kraków 2012, s. 376.
• ,,Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich’’ - praca zbiorowa Wydawnictwo: ,,Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica’’, Kraków 2010, s. 250.
• ,,Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne’’ Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw 2009 s. 418.

• Polish local government : political science synthesis; w: ,,Public economics and policy studies’’ / [Anwar Shah] [Shang] : [Gonggong Jingji Yu Zhengce Yanjiu], 2016, s. 35-50. Tekst w języku chińskim.
• Administracja lokalna wobec demokracji bezpośredniej: oceny, komentarze, rekomendacje, w: M. Adamczyk, W. Olszewski (red), Społeczności lokalne w 25-leciu odrodzonej samorządności - perspektywa interdyscyplinarna, Polkowice 2016, s. 181-194.
• Nieskuteczne referendum – 2015 rok, Rocznik Politologiczny ,,Homo Politicus’’ , Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi vo.11/2016 s. 45-56.
• Monografie lokalne czekają na dekomunizację, Dwumiesięcznik ,,Arcana’’ 2016, nr 1-2, s. 159-165.
• Bezpieczeństwo w systemie nauki i edukacji. Moda czy sukces?, w: J. Żylińska, I. Przychocka, M. Filipowska-Tuthill (red.), Współczesne wzywania nauk społecznych i ekonomicznych, Warszawa 2016, s. 25-38.
• Demokracja lokalna w państwach Europy, red. Izolda Bokszczanin, Andżelika Mirska, Dom Wydawniczy ,,Elipsa’’, Warszawa 2014, 370 ss., recenzja, ,,Państwo i Społeczeństwo’’, Rzeszów 2016, nr 1 (14), s. 142-146.
• Administracja polskich gmin wobec aktualnych wyzwań europeizacji i modernizacji, w: ,,Rocznik Administracji Publicznej’’, Kraków 2016, nr 2, s. 411-428.