dr Renata Śliwa

Doktor nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej

W 2013 r. obroniłam doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Moim podstawowym miejscem pracy jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: regulacja procesów gospodarczych, ekonomia społeczna, ekonomika sektora telekomunikacyjnego, przemiany strukturalne w gospodarce rynkowej, transformacja gospodarcza w Polsce, ordoliberalizm

Zajęcia: Współczesna myśl ekonomiczna, Ekonomia, System ubezpieczeń społecznych w Polsce, Polityka społeczna, Economic trasformation in Poland

Przykłady publikacji z ostatnich lat

• R. Śliwa, M. Dąbrowa, Rola dojrzałości reżimu regulacyjnego w deregulowaniu sektora na przykładzie łączności elektronicznej, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 8/2016.
• R. Śliwa, P. Waląg, S. Tabor, Ewolucja struktur produkcji i zatrudnienia w gospodarkach rynkowych. Wnioski do Polski, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, 2016, 30(3).
• R. Żaba-Nieroda, R. Śliwa, Rola i znaczenie planowania rzeczowo-finansowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym o szczególnym znaczeniu dla obronności, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego/Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society” 2016, 30(1).
• R. Śliwa, R. Żaba-Nieroda, Organiczność a konstruktywizm polityki lokalnej, „214 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, 2016, XVII, s. 46-58.
• R. Śliwa, P. Waląg, An outline of the idea of land taxation, “The Malopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection”, vol. 32, iss. 4, December 2016, p. 13-22.
• R. Śliwa, M. Dąbrowa, Regulacje komunikacji elektronicznej – antyefektywnościowa interwencja państwa czy probodźcowy mechanizm stymulujący?; w: Ekonomia umiaru - realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Redakcja: J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016.