Praktyki studenckie

PRAKTYKI NA KIERUNKU: PRAWO, ADMINISTRACJA

PEŁNOMOCNIK DS. PRAKTYK

dr Karol Juszka

Dyżur w sprawach praktyk: poniedziałki od 17.00 do 18.30 w pokoju nr 460

PRAKTYKI NA KIERUNKU: EKONOMIA SPOŁECZNA

PEŁNOMOCNIK DS. PRAKTYK

Dr Renata Śliwa

Ekonomia Społeczna (studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)