Podziel się tym w mediach społecznościowych

W dniu 5 grudnia 2018 r. studenci zrzeszeni w Kołach Naukowych, działających w ramach IPAiE UP uczestniczyli w spotkaniu naukowym w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Spotkanie poprowadzili: dr Piotr Kosmaty (Prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowany do KSSiP) i mgr Ewa Dzioba (asystent sędziego delegowana do KSSiP). Przedmiotem spotkania było przybliżenie zadań ustawowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Szczególny akcent położono na egzaminy wstępne na aplikacje, przebieg aplikacji prokuratorskiej i sędziowskiej oraz co istotne w bardzo przystępny sposób zaprezentowano zalety i wady wykonywania zawodu sędziego i prokuratora. Studenci chętnie zadawali pytania, mieli również okazję poznać warunki lokalowe KSSiP. Organizatorem spotkania był dr Damian Gil (pracownik IPAiE UP). Uczestnicy wyrażają wdzięczność pracownikom KSSiP za organizację i ciekawy przebieg spotkania oraz władzom Instytutu za zrozumienie dla tej inicjatywy.

Dr Damian Gil

➡Więcej o wydarzeniu na stronie KSSiP