Współpraca

PROJEKTY REALIZOWANE W INSTYTUCIE:

Wspólpraca Instytutu Prawa Administracji i Ekonomii z serbskimi czasopismami MESTE i FBIM Transaction

W roku akademickim 2017/2018 zawiązana została współpraca między Instytutem Prawa Administracji i Ekonomii a serbskimi czasopismami MESTE i FBIM Transaction, wydawanymi przez Wydział Biznesu i Prawa na Uniwersytecie w Belgradzie. Planowana współpraca zakłada wzajemną pomoc i współpracę w zakresie wydawanych czasopism naukowych, m.in. wzajemne wzmocnienie osobowe rad programowych wydawanych czasopism naukowych, recenzowanie artykułów naukowych ukazujących się w ww. czasopismach, nieodpłatną publikację na łamach czasopism MESTE i FBIM Transaction oraz Rocznika Administracji Publicznej oraz w European Journal of Economic and Development, promowanie ww. czasopism naukowych m.in. poprzez wzajemne zamieszczanie na stronach internetowych czasopism logo i linku do strony internetowej czasopisma partnerskiego. Na stronie serbskich czasopism został umieszczony link i logo czasopism wydawanych na płaszczyźnie Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.

Nazwa projektu: „Krajowa Administracja Publiczna a Integracja Europejska”

Koordynator projektu: prof. UP dr hab. Inga Kawka

Projekt Jean Monnet Module zatytułowany „Krajowa administracja publiczna a integracja europejska” obejmuje organizację kursów i seminariów/konferencji. Celem projektu jest stworzenie i rozwój trójwymiarowej – dydaktycznej, praktycznej i badawczej – platformy dla upowszechnienia wiedzy o cechach i funkcjonowaniu europejskiej przestrzeni administracyjnej. Organizowane w ramach projektu konferencje, warsztaty i kursy są nastawione na wspieranie współpracy badaczy, studentów i pracowników administracji publicznej w celu pogłębionej analizy działania europejskiej i krajowej administracji publicznej w warunkach integracji.

czytaj więcej

Europejskie Centrum Badań nad Administracją Publiczną

powołane w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego Komisji Edukacji narodowej w Krakowie

Celem Europejskiego Centrum Badań nad Administracją Publiczną jest inicjowanie prac i analiz w zakresie: administracyjnego prawa materialnego, administracyjnego prawa procesowego, administracyjnego prawa ustrojowego, prawa i administracji Unii Europejskiej, nauki o administracji, historii administracji, polityk publicznych, zarządzania w administracji publicznej.

czytaj więcej