W Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego (80 punktów na liście Ministerstwa) ukazują się książki pracowników Instytutu ukazują się w ramach specjalnej serii: PRAWO – ADMINISTRACJA – EKONOMIA:

  • Michał Śliwa, Development of the concept of democratic parliamentarism in Poland,
  • Inga Kawka i Małgorzata Kożuch (red.)Przepływ usług między Unią Europejską a Szwajcarią. Współpraca czy integracja systemów prawnych?, Kraków 2018.

W przygotowaniu:

  • Łucja Kobroń Gąsiorowska, Status partnerów społecznych w prawie pracy.
  • Damian Gil, Andrzej Piasecki (red.), W obliczu reformy sądownictwa w Polsce. Główne problemy postępowań sądowych.