Podziel się tym w mediach społecznościowych

W dn. 5 kwietnia 2019 r. Rektor Uniwersytetu JM prof. dr hab. Kazimierz Karolczak podpisał deklarację poparcia Uniwersytetu dla idei Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade, co oznacza kontynuację działań służących spełnieniu kryteriów prowadzących do uzyskania przez Uniwersytet tytułu Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu.

Za działania odpowiada grupa koordynująca, w skład której wchodzą głównie wykładowcy i studenci Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii. Ambasadorami Sprawiedliwego Handlu UP są: wykładowcy – dr Ewa Radomska (kierownik zespołu), dr Katarzyna Kowalska, dr Paulina Szyja (IPAiE), a także dr Marcin Urbaniak (Instytut Filozofii i Socjologii UP) oraz studenci – Oliwia Kowalska, Klaudia Ostrowska, Kamila Pasternak i Katarzyna Karcz (II rok Ekonomii Społecznej, studia I st.) oraz Graciela Namysł i Anna Krupa (III rok, Etyka – Negocjacje i Mediacje, studia I st.).

Kampania „Uczelnie Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” jest częścią międzynarodowego obywatelskiego ruchu Fairtrade Towns skupiającego miasta, osoby i organizacje, które promują Sprawiedliwy Handel i odpowiedzialne zachowania konsumenckie wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez ONZ. Walka z ubóstwem oraz dążenie do poprawy warunków życia drobnych wytwórców w krajach globalnego Południa to główna idea Sprawiedliwego Handlu.

Więcej informacji na stronie UP<<